Melissa Auf der Maur

Melissa Auf der Maur

Czytaj Dalej

Auf der Post – dialogi

+ Draussen vor der Post sind Briefkasten und Telefonzellen. + Die Vorwahl nach Polen ist 00-48,danach wählen Sie die Nummer der Stadt.

Das war der Tag, den ich nie vergessen

Die zweite Prufung auf der Stadt hat um 11 Uhr angefangen. Das war der Tag, den ich nie vergessen.

Der Stoffwechsel

Eine strenge Trennung von Betriebsstoffwechsel (der sich mit dem Umsatz der Nahrungsstoffe zur Betriebserhaltung beschäftigt) und dem Baustoffwechsel (der sich mit der Synthese der Baustoffe des Körpers befasst) ist deshalb nicht möglich.

Die Ursachen der Konflikte

Weltkrieg aus und es began das Masaker der Juden. Napster ist ein Komputerprogramm, der es ermöglicht, dass die Internet Benutzer sich gegenseitig mit Musik austauschen können.

Wie lief der Zeugnistag bei dir ab?

Bei mir war der Zeugnistag immer gut. Der schlechteste Zeugnistag war in dem letzten Jahr: Ich habe das Abitur als der Beste in meiner Klasse bestanden und meine Eltern wurden zur Schule eingeladen.

Der BLAUE REITER

(wym. rajter) nm., 'Błękitny Jeździec', awangardowe ugrupowanie artystyczne działające w Monachium w 1911 -14, które przyjęło nazwę od obrazu Wassila Kandinsky'ego; utworzone z jego inicjatywy oraz Franza Marca i Alfreda Kubina, którzy w proteście przeciw orzeczeniom jury odłączyli się od stowarzyszenia...

HAUS DER KUNST

Nm., 'Dom Sztuki', w Monachium, gmach, w którego jednym skrzydle mieści się Nowa Pinakoteka, nm. Neue Pinakothek, zawierająca gł. sztukę niemiecką XVIII i XIX w., a w drugim Nowa Galeria Państwowa, nm. Neue Staastsgalerie, mieszcząca gł. impresjonistów fr., Kandinskyego, Noldego itd.

Die KUNST DER FUGE

Nm., 'Sztuka fugi', cykl 19 utworów J. S. Bacha, złożony z 14 fug (prostych, podwójnych i potrójnych), końcowej fugi nie dokończonej, poczwórnej, na temacie BACH, oraz 4 kanonów na temat z wariacjami. Bach nie określił instrumentów stanowiących obsadę wykonawczą dzieła, muzyka objawia się tu w postaci...

MARBURG an der Lahn

Miasto nad rzeką Lahn, dopływem Renu, w Hesji (RFN), wymienione po raz pierwszy w 1138.

Artykuły marburskie tezy przedstawione przez Marcina Lutra w czasie dysputy religijnej na zamku marburskim 1-3 X l 529 między Lutrem, Zwinglim i Melanchtonem, które posłużyły za podstawę augsburskiego (zob.) wyznania...

MAUR(US)

Zm. 1118, biskup krakowski od 1109. Ok. 1110 wystawił najstarszy znany dokument polski przeznaczony dla polskiego odbiorcy, dla kościoła w Pacanowie.

Epitafium jego, odkryte w 1937 w katedrze wawelskiej, jest jedną z najstarszych inskrypcji w Polsce.

MAUROWIE

Mauri, Maurusii, w staroż. plemiona berberyjskie zamieszkujące Mauretanię (płn.

MELISSA

Dobroczynna wróżka w Orlandzie szalonym (1532) Ariosta, która uwalnia Rogera (Ruggiera) spod władzy pięknej czarodziejki Alcyny (zob.).

Mies van der Rohe

Sam Mies van der Rohe zaprojektował na wystawę blok mieszkalny utrzymany w konwencjonalnym stylu i oparty na metalowej konstrukcji, wykonany z gotowych elementów, a wykończony cementową zaprawą, z ogrodem na dachu.

WALTER VON DER VOGELWEIDE

ok. 1170-ok. 1230, Największy śr.-g.-nm. poeta liryczny, prawdop. z pochodzenia Austriak, którego biografię rekonstruowano z jego puścizny poetyckiej.

Był rycerzem na służbie arystokracji, biskupów, książąt, króla i cesarza. Z zachowanych przeszło stu jego wierszy większość stanowią Minnelieder...

POGLĄDY VAN DER LEEUW`A NA RELIGIĘ

Głośne stało się credo van der Leeuwa iż „fenomenologia nie wie nic o żadnym historycznym rozwoju religii, a o genezie religii wie jeszcze mniej” (to z Hoffmanna) Dziełem Gerardusa van der Leeuwa jest rozwinięcie fenomenologii religii w autonomiczną dyscyplinę religiologiczną.

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - PRZEBIEG WALK Z MAURAMI

  Nacisk wywierany przez chrześcijan na ziemie opanowane przez Maurów (tym mianem zaczęto oznaczać w Hiszpanii zarówno Arabów, jak Berberów), musiał dwukrotnie ulec osłabieniu na skutek zbrojnej interwencji afrykańskich Berberów.

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - CHARAKTER WALKI Z MAURAMI

  W walce prowadzonej przez chrześcijan z Maurami stosowano system wypraw łupieskich (tzw.

BECAN, Becanus, van der Beeck, pierwotnie Schellekens MARTIN SJ

ur. 6 I 1563 w Hilvarenbeek (Holandia), zm. 24 I 1624 w Wiedniu, Teolog, polemista.

Do zakonu wstąpił 1583; po ukończeniu studiów filoz. w Koloniibył tam 1590-93 prof, filozofii, a nast. przez 22 lata wykładałteologię kolejno w Würzburgu, Moguncji i Wiedniu; jakospowiednik 1620-24 ces. Ferdynanda II...

FRANKÓW Z MAURAMI WOJNA PIERWSZA 718-732

Armia Karola pobiła Maurów w bitwie pod Poitiers 732; Maurowie wycofali się do Hiszpanii, a Karol zyskał swój przydomek Młot.

DER BALYZEH

tekstami stałych części mszy, odnaleziony 1907 w ruinach monasteru koptyjskiego w Der Ba-lyzeh k.