Melinda Wagner

Czytaj Dalej

Zasady Adolfa Wagnera

 

Zasady fiskalne:

Zasada wydajności mówi, że podatek powinien przynosić możliwe wysokie dochody budżetowe. Przedmiot opodatkowania musi być zatem dobierany w odpowiedniej wielkości, przy danej stopie opodatkowania. Podatki muszą przynosić wpływy przewyższające poziom kosztów funkcjonowania podatku...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - ZWIĄZKI Z TEORIĄ RESCORLI - WAGNERA

Przy zastosowaniu teoria uczenia się Rescorli- Wagnera do warunkowania instrumentalnego siła asocjacji pomiędzy bodźcem i reakcją zmieniła się zgodnie z następującym równaniem: ∆V = α (λ – ΣV) gdzie α to tempo uczenia się; λ to maksymalna siła asocjacji; a ΣV to suma istniejących sił asocjacji bodźca obecnego w danej próbie.

Scharakteryzować teorię Wagnera i Hansena

Wagner sformułował konieczność szerszej ingerencji państwa w mechanizm rynkowy, natomiast teoretyczne podstawy interwencji państwa w sferze produkcji rozwinął J. Wagner stwierdził iż wraz z rozwojem społecznym władze publiczne zgłaszają popyt na coraz większe dochody wskutek rosnących wydatków.

ZASADY PODATKOWE A. WAGNERA

Ujęte w 4 grupy:

zasady polityki finansowej- wydajność i elastyczność

zasady gospodarcze- ochrona majątku i kapitału jako ochrona źródeł podatku

zasady sprawiedliwości- powszechność, równomierność poprzez nawiązanie do ekonomicznej zdolności płatniczej i...

Richard Wagner

Ponieważ pierwsze wystawienie sztuki na scenie skończyło się całkowitą klapą, pogrążony w długach Wagner zaczął poważnie wątpić w to, że któryś z jego dojrzałych utworów kiedykolwiek doczeka się należytej inscenizacji.

WAGNER Gustav (1911 - 1980)

Bestia w ludzkiej skórze

Z pochodzenia Austriak, był w czasie drugiej wojny światowej komendantemobozu w Sobiborze i bezpośrednio odpowiadał za śmierć dwustu pięćdziesięciutysięcy Żydów, z których wielu zamordował osobiście.

Zwany "bestią w ludzkiejskórze" uchodził za najbardziej krwawego i...

Dramat muzyczny Wagnera

Dramat muzyczny Wagnera Ryszard Wagner (ur. Dzięki polityce Wagner stał się nie tylko znanym kompozytorem, ale symbolem niemieckiej muzyki i człowiekiem, który działał przeciw „żydostwu w muzyce”.

Richard Wagner

ie Wagner w czasie pamietnego dlahistorii roku 1848. Opere przedstawiał sobie Wagner inaczej ni kompozytorzy operowi XIX wieku: muzyka i akcjapowinny i. Wagner rozpoczyna prace nad tekstemdo Pit'r.

Dramat muzyczny Wagnera

Wagner wywarł wielki wpływ na współczesnych (moe tylko jeden Brahms oparł sieurokowi jego genialnych wizji, prawdopodobnie dlatego, e mało interesował sie teatrem).

Motywy przewodnie Wagnera

Niemal wkadym zakresie muzyki dramatycznej Wagner wykazał własny poglad i własny zasóbsrodków. Z techniki motywów przewodnich Wagner uczynił cos w rodzaju jezyka muzyki.