Melinda Page Hamilton

Czytaj Dalej

HALIFAX, Handley Page - samolot

Brytyjski czterosilnikowy samolot bombowy, oblatany 25 października 1939 r., powstał na podstawie za­mówienia Ministerstwa Lotnictwa, które początkowo zamierzało wpro­wadzić do uzbrojenia brytyjskich sił powietrznych dwusilnikowy bom­bowiec średniego zasięgu. Niezado­walające wyniki prób dwusilniko­wych...

HAMPDEN, Handley Page - samolot

Brytyjski dwusilnikowy samolot bombowy, który w sierpniu 1938 r. wszedł do uzbrojenia jednostek RAF. Wydawał się doskonałą ma­szyną: szybki, zwrotny, zabierał dwukrotnie więcej bomb na dwu­krotnie większą odległość niż Bri­stol *Blenheim. Podczas pierwszych dziennych nalotów na obiekty w Niemczech...

Road page

Aggressive driving, popularly called “Road rage” is a new arrival on the public agenda, but its roots parallel the invention of the automobile.

The National Highway Traffic Safety Administration suggest that one third of 3 mln. Injury crashes can be referred directly to aggressive driving. The majority of...

Lady HAMILTON Emma

Hamilton ożenił się z nią w 1791. Listy lorda Nelsona do Lady Hamilton (1814), w 2 tomach. Lady Hamilton.

HAMILTON (1)

Diecezja w pd.-wsch. Kanadzie (prow.Ontario) eryg. 29 II 1856 jako sufr. Toronto; diecezja zajmuje16 824 km2 i liczy 1,5 min mieszk., w tym 383 029katolików, 123 parafie, 141 księży diec. i 125 zak., 156 zakonników,385 sióstr.

W 2. pol. XIX w. w diecezji zaczęlisię osiedlać Polacy, wśród których...

HAMILTON (2)

Diecezja na Bermudach, sufr. Kingston(Jamajka); eryg. 12 VI 1967 z istniejącego od 28 I 1956 wikariatuapost., który powstał z prefektury apost. Wysp Bermudów(eryg. 19 II 1953);

zajmuje 54 km i liczy 60 000 mieszk.,w tym 9100 katolików, 7 parafii, 2 księży diec. i 6 zak., 7zakonników, 5 sióstr.

 

AAS 60(1968)...

HAMILTON (3)

Diecezja w Nowej Zelandii, sufr. Wellington;eryg. 6 III 1980 z części terytorium diec. Auckland;zajmuje 49 700 km2 i liczy 521 000 mieszk., w tym 78 000katolików, 37 parafii, 32 księży diec. i 13 zak., 19 zakonników,76 sióstr.

 

AAS 72(1980) 584-585; AnPont 1992.

HAMILTON WILLIAM

ur. 8 III 1788 w Glasgow, zm. 6V 1856 w Edynburgu, filozof i logik.

Studiował w Glasgow iw Balliol College w Oksfordzie; 1817-29 wyjeżdżał do Niemiec,gdzie stał się zwolennikiem kantyzmu; od 1821 wykładałna uniw. w Edynburgu, kierując (od 1836) katedrą logikii metafizyki.

Rozgłos zdobył dzięki...

PHP (Personal Home Page)

PHP (Personal Home Page) - rozbudowany język skryptowy do tworzenia dynamicznych stron WWW. Utworzony na podstawie języków: Perlą, Javy i C - z każdego z nich wykorzystuje elementy najbardziej przydatne do budowy dynamicznych stron HTML. Zawiera rozszerzenia o polecenia API i rozbudowane wsparcie do obsługi...