Melinda Owen

Czytaj Dalej

TWÓRCY I CZOŁOWI PRZEDSTAWICIELE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ - Owen Robert

(1771-1858) Angielski ekonomista, filozof i polityk, socjalista utopijny, działacz społeczny. W 1800 objął kierownictwo przędzalni w New Lamark, gdzie wdrożył w życie unikalny wówczas program socjalny. Program polegał na budowie mieszkań dla robotników, podwyżce płac, skróceniu czasu pracy. W rezultacie...

Początki ruchu robotniczego (Fourier,Proudhon,Owen...)

Owen. Na terenie Anglii najwybitniejszym przedstawicielem socjalizmu utopijnego był Robert Owen.

Robert Owen

Do 1809 Owen przygotował plany wybudowy nowych szkół w New Lanark, a w 1816 z pomocą wielu rodziców otworzył Institute for the Formation of Character, który służył jako szkoła dla młodych i miejsce spotkań pracowników fabryki.

Socjalizm pierwszej połowy XIX wieku R. Owen, K. Fourier, C. H. Saint Simon, socjalizm ricardiański

Owen wciąż jednak liczył na pomyślny skutek tego ruchu społecznego i na zastąpienie państwa przez federację komun. Możliwości pieniądza pracy Owen przetestował na utworzonym w Londynie bazarze wymiany równoważnych produktów.