Melinda Geiger

Czytaj Dalej

GEIGER FRANZ

ur. 16 V 1755 w Harting k. Ratyzbony,zm. 8 V 1843 w Lucernie, teolog polemista.

Do zak. franciszkanów wstąpił 1772 w Lucernie; po studiachfiloz.-teol. i przyjęciu 1779 święceń kapł. uczył t am kleryków,a od 1792 był nauczycielem dogmatyki i historii Kościoław liceum; 1805 za zgodą Stolicy Apost...

GEIGER THEODOR

Eine Kritik der Geigerschen Position, Jahrbuch für Sozialwissenschaft 25(1974) z.