Melica ciliata

Czytaj Dalej

Orzęski — Ciliata

Holophrya migrieans Laut|jrodzina Holo-phryidae. Osiąga długość 100—150 |im. Jest składnikiem planktonu wód stojących. Drapieżca — żywi się wiciowcami i glonami.

Lacrymaria olor O. F. Miill., rodzina Holo-phryidae. Wić jego osiąga długość aż 1200 um. Samo ciało jest długości około 400 (.im...