Melecjusz z Antiochii

Melecjusz z Antiochii

Czytaj Dalej

SMOTRYCKI MELECJUSZ (imię zakonne; imię chrzestne Maksym), pseud. Theofil Ortholog

SMOTRYCKI MELECJUSZ (imię zakonne; imię chrzestne Maksym), pseud. 1578 w Smotryczu (Podole), zm. i stanowiła wzór dla późniejszych gramatyk języków wsch.

AECJUSZ, Aetios z ANTIOCHII

350 został wyświęcony na diakona przez ariańskiego bpa Antiochii Leoncjusza; złożony z urzędu na skutek nieprzejednanej postawy skrajnego arianina przeniósł się do Aleksandrii, gdzie dla swej nauki pozyskał ariańskiego bpa Grzegorza z Kapadocji i bpa Eunomiusza z Ky-zikos; 358 wrócił do Antiochii; ...

ANTIOCHIA (obecnie Antakya w Turcji)

zburz wspaniałą świątynię Zeusa w Aulon, za co został przez pogan spalony; synowie Marcelego — pochodzący z jego małżeństwa sprzed przyjęcia święceń — chcieli wziąć odwet na poganach, czego im właśnie zabronił wspomniany synod.

ANTIOCHIA in PISIDIA (ruiny k. Yalvaç w Turcji)

pod nazwą Colonia Caesarea Antiochia; była tu gmina żyd. okazały się krótkotrwałe (Dz 13,13-51); Paweł zdołał jednak założyć gminę chrzęść, której członkowie rekrutowali się początkowo przeważnie spośród pogan (Dz 13, 42.

DOROTEUSZ z ANTIOCHII

Kapłan z czasów bpa Cyryla (280303), znany jedynie z relacji Euzebiusza z Cezarei (EuzebHist VII 32,24), podziwiającego jego doskonałą znajomość kultury gr. Quasten wiąże go z -> antiocheńską szkołą egzegetyczną, szczególnie z osobą Lucjana z Samosat.

EUSTACHY z ANTIOCHII św. bp.

), pozwalają odtworzyć tytuły licznych dzieł, wśród których ważną pozycję zajmowały traktaty O duszy, Przeciw arianom (w 8 księgach), O tytułach psalmów, Komentarz do Ps 92 oraz Komentarz do Prz 8,22; z obszernej korespondencji zachował się fragment listu do Aleksandra (patriarchy Aleksandrii), w którym ...

EWAGRIUSZ z ANTIOCHII, Euagrios bp.

Był urzędnikiem i 362 z bpem Euzebiuszem z Vercelli udał się do Italii, gdzie pozostał do 373; w tym okresie nauczył się zyka łąc.

GRZEGORZ z ANTIOCHII

go z zarzutów przyjaciel —» EwagriuszScholastyk, który poświęcił mu wiele miejsca w Ekklesiastikehistoria, PG 86,2803-2806. Haibachcr, Zu den Homilien des G.

HADRIAN z ANTIOCHII, Adrian

Jest autorem pierwszej introdukcji o charakterze hermeneutycznymEisagoge eis tas theias grapfas (PG 98,1273-1312; B1888), opartej na tekście LXX w recenzji Lucjana z Antiochii; introdukcja miała na celu wyjaśnienie i skomentowaniepochodzenia, znaczenia ST, szczególnie pojęć, niektórychidiomów, sposobu myślenia i wyrażania treści; zawiera wskazówkico do ...

ANTIOCHIA

Kulturę helleńską znał dobrze Paweł Apostoł, który po nawróceniudziałał w Antiochii i pomógł w rozwiązaniu trudnych problemów chrześcijan z dwóch kręgówkulturalnych, żydowskiego i helleńskiego.

Pojednanie z Antiochią

Sformułowania teologiczne o jednej osobiew Chrystusie, uznane przez obie strony w unii z 433 r. Nestorianie posługiwali się więc pismami Teodora zMopswestii i Diodora z Tarsu, interpretując ich wypowiedzi jako swoją naukę.

Antiochia

), którego adopcjanistyczna chrystologia zdaje się torować drogę Ariuszowi, oraz Diodor, od roku 376 biskup Tarsu, nauczyciel Jana Chryzostoma i Teodora z Mopsuestii, zdecydowanego przeciwnika aleksandry'czyków, obwinianego później o błędy w chrystologii, jakie popełnił jego uczeń Nestoriusz.

Ignacy z Antiochii

35-110 rok, biskup Antiochii, jeden z ojców apostolskich, poniósł śmierć męczeńską w Rzymie za Trajana.

Teofil z Antiochii

Usiłował wykazać, że chrystianizm, identyfikowany z żydowską tradycją biblijną, istniał dawniej niż pogaństwo; jego zdaniem Mojżesz żył tysiąc lat przed wojną trojańską.