Meleager z Gadary

Czytaj Dalej

MELEAGER

Altea wyjęła więc głownię z ognia i przechowała ją starannie; gdy chłopiec dorósł, ojciec jego zapomniał złożyć ofiarę dziękczynną Artemidzie w czasie dożynek; za karę bogini zesłała potwornego dzika, który pustoszył niwy Kalidonu.

Epikureizm rzymski - Filodem z Gadary

Warto zaznacz, że właśnie z racji wielkiej popularności poematu Lukrecjusza,znanego również w wiekach średnich, a nie dzięki wczesnemu epikureizmowi,czy nawet dziełom Filodema, epikureizm stał się kierunkiem,który wciąż się odradzał, nawet w klimacie myśli chrześcijańskiej.

Modraszek meleager

Meleageria daphnis, rodzina Lycaenidae - modraszkowate. Zielone gąsienice żyją na różnych sucholubnych roślinach.