Meldunek bojowy

Czytaj Dalej

RAPORTY BOJOWE, pisemne meldunki przesyłane po zakończeniu działań

W WA zwracano uwagę na dokładność i punktualność tego rodzaju sprawozdań. Napoleon wymagał precyzyjnych informacji od dow. korpusów i samodzielnych dyw., a ci z kolei od dow. bryg. i pułków.

R.b. zawierały informacje o ruchach własnych wojsk, położeniu nieprzyjaciela, zamiarach względem wroga...

Bojowe środki zapalające

Najczęściej stosowane bojowe środki zapalające w uzbrojeniu to: termit, elektron oraz napalm.

UŁAS. Sielanka bojowa z błot poleskich, poemat W. Syrokomli

Sielanka bojowa z błot poleskich, poemat W.

Cep bojowy

Broń obuchowa złożona z kija okutegożelazem i nabijanego kolcami, lub metal, kuli przymocowanejdo drzewca za pomocą łańcucha; pojawiłsię w XIV w.; w średniowieczu powszechnie używanyprzez piechotę broniącą murów miejskich oraz powstańcówchłopskich; stosowany przez husytów, przetrwałdo XVII...

Kosa bojowa

Drzewcowa broń, powstała z kosyużywanej w rolnictwie przez pionowe osadzenia ostrzana drzewcu.

W średniowieczu powszechnie używanaw całej Europie przez powstańców chłopskichi nieregularne oddziały wojska; w Polsce w XVII w.przez ludność ukr. w czasie powstań kozackich orazprzez oddziały powstańcze w...