Meldunek

Czytaj Dalej

RAPORTY BOJOWE, pisemne meldunki przesyłane po zakończeniu działań

W WA zwracano uwagę na dokładność i punktualność tego rodzaju sprawozdań. Napoleon wymagał precyzyjnych informacji od dow. korpusów i samodzielnych dyw., a ci z kolei od dow. bryg. i pułków.

R.b. zawierały informacje o ruchach własnych wojsk, położeniu nieprzyjaciela, zamiarach względem wroga...