Melchor Mauri

Czytaj Dalej

CARMEN MAURI

CARMEN MAURI, łac. poemat epicki o losie woj. PiotraWłostowica, oślepionego 1145 z rozkazu Władysława II. Powstałprawdop. w 2 poł. XII w. w klasztorze benedyktyńskimŚw. Wincentego we Wrocławiu; istnieje wszakże pogląd przesuwającypowstanie utworu dopiero na w. X V . Poemat niezachował się w tekście...