Melchior z Mościsk

Czytaj Dalej

PUDŁOWSKI MELCHIOR (MALCHER)

Podchodzz ziemi sieradzkiej; od 1555 student Akad. , zaprzyjaźniony z J. , 1566 otrzymał wójtostwo w Krzepicach i sołectwo w Zajączkach (Sieradzkie), gdzie osiadł z rodziną (1571).

WAŃKOWICZ MELCHIOR

W formie na poły epickiej, na poły lirycznej, przechodząc od ironii do patosu, odwołując się często i z powodzeniem do tradycji —> gawędy, wypowiadał się zawsze, z całym zaangażowaniem, w sprawach, które uznawał za istotne.

BROEDERLAM MELCHIOR

zredagowałscenę Zwiastowania w duchu ukrytej symboliki (poszczególnepartie przedstawionej architektury symbolizują ST — orientalizowanaświątynia o ciemnych oknach, i NT — jasno oświetlonagotycka loggia; wysoka wieża i zamknięty ogród obrazująideę czystości Maryi, a motyw potrójnych okien zawiera aluzję do ...

BULIŃSKI MELCHIOR ks.

; 1840 otrzymałprobostwo w Mikułowicach; 1846 został zastępcą, a 1851 prof,zwyczajnym historii Kościoła w warsz. ; ożywiłzainteresowanie studiami hist, na Akademii; dzieje Kościołaprzedstawiał na szerokim tle historii powsz.

CANO, Canus MELCHIOR OP

był w Hiszpanii głównym przeciwnikiemjezuitów; zarzucając im zerwanie z tradycją kośc, zwalcz ich,jako zwiastunów antychrysta, w kazaniach, wykładach i listach(Crisis de la Compañía, Ba 1900, 152-159); występował równieżprzeciw -» immunitetom i przywilejom kapituł.

CHYLIŃSKI MELCHIOR OFMConv

na płótnie nieznanego malarza z XVIII w. Studium z dziejów życia religijnego w epoce saskiej, Wwa 1971 ; W. Padacz, Z polskiej gleby, Kr 1971, 156-158; W.

DIEPENBROCK MELCHIOR von kard.

i dobroczynną przy pomocy żeńskich zgromadzeń zak. Urban, Zarys dziejów diecezji wrocławskiej, Wr 1962 (passim); J. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, Hi 1964, 66-93; H.

FIJAŁKOWSKI ANTONI MELCHIOR abp.

, początkowo lojalny wobec władz carskich, po krwawymstłumieniu demonstracji na placu Zamkowym 27 II1861 w Warszawie przez wojsko ros. Żebrowski, Zarys dziejów diecezji płockiej.

GIEDROYĆ MELCHIOR bp.

przeciwszerzącemu się protestantyzmowi i protestował w związkuz przyznaniem przez króla Stefana Batorego przywilejów dlain. pochodzącego z Korony bpa B.

HITTORP MELCHIOR

Izydora z Sewilli,Pseudo-Alkuina, Amalarego z Metzu i Rabana Maura orazczęść rzym. o dzieła Piotra Damianii Honoriusza z Autun, dokonał 1591 G. Melchior H.

HOFMANN MELCHIOR

udał się do Wittenbergi, apóźniej do Magdeburga; 1529 skontaktował się z —» anabaptystamiw Strasburgu, gdzie przyjął ponowny chrzest; 1530rozwinął działalność mis. , przełom czasu wraz z wystąpieniem J.

TRZEJ KRÓLOWIE: KACPER, MELCHIOR, BALTAZAR

Z czasem kształtuje się wyobrażenie, że reprezentujątrzy znane części świata: Europę, Azję i Afrykę. Z czasem w malarstwie i rzeźbie rozwijają sięróżne typy ikonograficzne Mędrców.

Święty Melchior Grodziecki

Podczas prześladowania katolików w Czechach, kiedy Koszyce zajęło wojsko JerzegoRakoczego, pochwycono św. razem ze Stefanem Pongraczem, Węgrem, jezuitą i MarkiemKriżem, Chorwatem, kononikiem ze Strzygonia.

Błogosławiony Rafał Melchior Chyliński

Rafał Melchior Chyliński, kapłan, zakonnik. Melchior Chyliński urodził się w rodzinie szlacheckiej1690 r. Z czasem został oficerem i komendantem chorągwi.