Melchior Szymanowski

Melchior Szymanowski

Czytaj Dalej

KRZYŻANOWSKI ANATOL, właśc. Natalia Korwin-Szymanowska, z Krzyżanowskich

Natalia Korwin-Szymanowska, z Krzyżanowskich, ur.

PUDŁOWSKI MELCHIOR (MALCHER)

PUDŁOWSKI MELCHIOR (MALCHER), ur.

SZYMANOWSKI JÓZEF

SZYMANOWSKI JÓZEF, ur. Korwin-Szymanowski, W.

SZYMANOWSKI WACŁAW

SZYMANOWSKI WACŁAW, ur.

WAŃKOWICZ MELCHIOR

WAŃKOWICZ MELCHIOR, ur.

SZYMANOWSCY

: Marcin , 1775-1830; Wojciech , 1801-61, syn Marcina; Władysław, 1840-1917, syn Wojciecha; Wiktoryn a Bakałowiczowa, 1835-74, córka Wojciecha Szymanowskiego.

BROEDERLAM MELCHIOR

Czynny 1381-1409, malarz niderlandzki,działający na dworze Ludwika z Mâle, hrabiegoFlandrii, a nast. Filipa Śmiałego, księcia Burgundu.

Wymieniany w źródłach 1391 jako peintre monseigneur, B.uważany jest za najwybitniejszego, przed J. van Eyckiem, mistrzaniderl. malarstwa tablicowego (E...

BULIŃSKI MELCHIOR ks.

ur. 1810 w Chmielniku (k.Buska Zdroju), zm. 22 V 1877 w Sandomierzu, Historyk Kościoła.

Do seminarium duch. wstąpił w Sandomierzu 1832, nast.studiował w Akademii Duch. w Warszawie, którą ukończyłze stopniem kandydata teologii; święcenia kapł. przyjął 1837; po powrocie do Sandomierza wykładał...

CANO, Canus MELCHIOR OP

Jacquin, Melchior C. Gonzales, Teologia y tradición en la doctrina de Melchior C, Salm 10(1963) 135-160; T. Tshibangu, Melchior C.

CHYLIŃSKI MELCHIOR OFMConv

Imię zak. Rafał, ur. 6 I 1694 w Wysoczce (k. Poznania), zm. 2 XII 1741 w Łagiewnikach (pod Łodzią), sługa Boży, działacz charytatywny.Kształcił się w kolegium jez. w Poznaniu; 1712-15 odbył służbę wojskową jako oficer i chorąży; 1715 wstąpił do zakonu w Krakowie.

Po skróconych studiach...

DIEPENBROCK MELCHIOR von kard.

Nowacfc, Ungedruckte Briefe von und an Kardinal Melchior von D. , Br 1931 ; Gedenkblätter an Kardinal D„ nach archivalischen Quellen, Br 1934; Melchior Kardinal von D. Pater, Biskup wrocławski Melchior von D.

FIJAŁKOWSKI ANTONI MELCHIOR abp.

ur. 3 I 1778w Pszczewie k. Międzyrzecza, zm. 5 X 1861 w Warszawie,teolog, organizator życia rei., działacz patriotyczny.

Studia filoz.-teol. odbył w seminarium duch. w Gnieźniei tam 1802 przyjął święcenia k a p ł . ; 1811 został kanonikiemwłocł. (założył szpital we Włocławku) i prob, w...

GIEDROYĆ MELCHIOR bp.

ur. 1536, zm. 6 IV 1608,litew. działacz kościelny.

Po przyjęciu 1572 święceń kapl.został kustoszem kapituly wil.; j a k o bp elekt z wyboru kapitułydiec. żmudzkiej brał 1575 udział w poselstwie do Francjido króla Henryka III Walezego; 1576 otrzyma! nominacjękról. i prekonizację na bpstwo żmudzkie...

HITTORP MELCHIOR

Melchior H.

HOFMANN MELCHIOR

melchiorytami. Kawerau, Melchior H. Deppermann, Melchior H. Packull, Melchior H.

Karol Szymanowski

To wydarzenie kończy pierwszy okres twórczości Szymanowskiego (moment zetknięcia się ze światem muzycznym Berlina) II okres twórczości – Wpływy muzyki niemieckiej 1906 – 1908 – Szymanowski bywał często w Berlinie i Lipsku.

TRZEJ KRÓLOWIE: KACPER, MELCHIOR, BALTAZAR

słowa: gizbar - stróż skarbca, strażnik, albo od gathaspar - wspaniały, Melchior - hebr. W VI wieku dodano im tytuły królewskie i świtę, a w IX imiona: Kacper, Melchior i Baltazar.

Święty Melchior Grodziecki

Melchior Grodziecki, kapłan, męczennik.

Błogosławiony Rafał Melchior Chyliński

Rafał Melchior Chyliński, kapłan, zakonnik. Melchior Chyliński urodził się w rodzinie szlacheckiej1690 r.

XX WIEK - Muzyka polska: Karol Szymanowski

Szymanowski sięgał bezpośrednio do ludowych zasobów melodycznych. W każdym z wymienionych utworów Szymanowski zaprezentował cieka­wą koncepcję formalną i wyrazową, dokonując połączenia cech dawnych i nowych.