Melchior Josef Bandorf

Czytaj Dalej

JODL ALFRED JOSEF (1890-1946) - generał

Niemiecki oficer, w czasie I wojny światowej walczył jako artylerzysta.W 1932 r., w randze majora, objął kierownictwo wydziału operacyjne­go Truppenamtu (sztabu general­nego Reichswehry). W sierpniu 1939 r. został mianowany sze­fem sztabu dowodzenia w Ober-kommando der Wehrmacht (Wehr-machtsfuhrungstab)...

TISO JOSEF (1887-1947) - polityk

Ksiądz, działacz Słowackiej Partii Ludowej, a od 1938 r. jej przywódca. Zmierzał do uzyskania niepodległości dla Słowacji; od października 1938 r. stał na czele autonomicznego rządu Słowacji. W marcu 1939 r. wynego­cjował układ z Adolfem Hitlerem (podpisany 14 marca) zezwalający na utworzenie...

Franz Hermann Josef Brentano (1838 - 1917)

 Urodził się w Marienburgu w Nadrenii-Palatynacie, pochodził ze starego lombardzkiego rodu szlacheckiego. Studiował filozofię w Monachium, Würzburgu, Berlinie i Münster. Pod wpływem matki studiował także teologię, a w 1864 roku przyjął święcenia kapłańskie. Później porzucił stan kapłański. W 1874...

Franz Hermann Josef Brentano (1838 - 1917) - Ontologia

  Do scharakteryzowania stanowiska Brentany przydatne są tezy, które przedstawił do dyskusji habilitacyjnej. Jest ich 25, tezy 5-11 dotyczą problemów ontologicznych. Oto one:   

„5) Wielość rzeczy przeczy panteizmowi, jedność (świata?) przeczy ateizmowi;   

6) Kant błądzi sądząc,  że dowód...

Franz Hermann Josef Brentano (1838 - 1917) - Gnoseologia

Wiedza  może być konstruowana tylko na podstawie doświadczenia. Dotyczy to również filozofii, która może wykorzystywać dla swego rozwoju psychologię, posługując się doświadczeniem introspekcyjnym, wewnętrznym.    

Przekonanie to ukierunkowało wysiłki badawcze F. Brentany. Począł on opracowywać...

Franz Hermann Josef Brentano (1838 - 1917) - Antropologia

 Człowiek  żyje w otoczeniu różnorodnych zjawisk. Dokonuje ich oceny; zajmuje względem nich określoną jedną postawę: aprobaty lub dezaprobaty. Jeśli aprobuje coś, to nie może jednocześnie dezaprobować, odrzucać tego czegoś. Stosunek człowieka do jakiejś rzeczy lub zjawiska wyraża poczucie...

MATOUŚ JOSEF

MATOUŚ JOSEF, ur.

PUDŁOWSKI MELCHIOR (MALCHER)

PUDŁOWSKI MELCHIOR (MALCHER), ur.

WAŃKOWICZ MELCHIOR

WAŃKOWICZ MELCHIOR, ur.

ADRIAN JOSEF ks.

ur. 16 III 1871 w Hovestadt (Westfalia), zm. 31 V 1950 w Erfurcie, Teoretyk nauczania religii, pedagog, teolog, pisarz. Po święceniach kapł. 1896 w Paderborn pracował jako duszpasterz młodzieży i nauczyciel w Warburgu, Foerde i Erfurcie; od 1902 wykładał w seminarium w Paderborn filozofię i teologię i...

AKIBA ben JOSEF

ur. ok. 50, zm. 137, Uczony żyd., —> tan-naita. Pochodził z prostego ludu, studia rozpoczął późno i ukończył je po 13 latach. Mistrzami jego byli rabbi Eliezer ben Hyr-kanos, konserwatysta, i rabbi Jehoszua ben Chananja, erudyta o praktycznych zainteresowaniach. Na A. wywarł też wpływ, szukający w...

ALBO JOSEF

Tänzer, Die Religionsphilosophie Josef A.

ARON ben JOSEF

ur. ok. 1260 w Sulchat (Krym), zm. ok. 1320 prawdopodobnie w Konstantynopolu, Filozof i egzegeta karaicki (-> karaimi), filolog hebr., autor hymnów liturg., lekarz.

Jako gramatyk zasłynął badaniami nad hebr. synonimami i homonimami oraz ustaleniem jednolitej hebr. terminologii gram. ; wyniki prac. filol...

BACHJA ben JOSEF ibn PAKUDA

ur. ok. 1040, zm. ok. 1100, Żyd. filozof religii. Był rabinem i sędzią, prawdopodobnie w Saragossie; sławę zyskał dzięki napisanemu ok. 1080--90 w języku arab. podręcznikowi ascetyki Kitab al-Hidaja ila faraid al-Kulub (Księga wprowadzenia do obowiązków serca);

w swych rozważaniach, opartych zarówno...

BIEDERLACK JOSEF SJ

Schmitt, Pater Josef B. Schasching, Josef B.

BINTERIM ANTON JOSEF

ur. 19 IX 1779 w Dusseldorfie,zm. 17 V 1855 tamże, Historyk i kanonista.

W 1796-1802 był franciszkaninem, a po wystąpieniu z zakonuod 1805 prob, w Bilk (przedmieście Dusseldorfu); w czasiesporu abpa Kolonii CA. Droste zu Vischering z rządem prus.w kwestii małżeństw mieszanych wydał kilka broszur, za...

BROEDERLAM MELCHIOR

Czynny 1381-1409, malarz niderlandzki,działający na dworze Ludwika z Mâle, hrabiegoFlandrii, a nast. Filipa Śmiałego, księcia Burgundu.

Wymieniany w źródłach 1391 jako peintre monseigneur, B.uważany jest za najwybitniejszego, przed J. van Eyckiem, mistrzaniderl. malarstwa tablicowego (E...

BRYENNIOS JOSEF

z Josefem Bladynterosemjest błędne.