Melchior Giedroyć

Melchior Giedroyć

Czytaj Dalej

GIEDROYĆ MELCHIOR bp.

ur. 1536, zm. 6 IV 1608,litew. działacz kościelny.

Po przyjęciu 1572 święceń kapl.został kustoszem kapituly wil.; j a k o bp elekt z wyboru kapitułydiec. żmudzkiej brał 1575 udział w poselstwie do Francjido króla Henryka III Walezego; 1576 otrzyma! nominacjękról. i prekonizację na bpstwo żmudzkie...

PUDŁOWSKI MELCHIOR (MALCHER)

PUDŁOWSKI MELCHIOR (MALCHER), ur.

WAŃKOWICZ MELCHIOR

WAŃKOWICZ MELCHIOR, ur.

BROEDERLAM MELCHIOR

Czynny 1381-1409, malarz niderlandzki,działający na dworze Ludwika z Mâle, hrabiegoFlandrii, a nast. Filipa Śmiałego, księcia Burgundu.

Wymieniany w źródłach 1391 jako peintre monseigneur, B.uważany jest za najwybitniejszego, przed J. van Eyckiem, mistrzaniderl. malarstwa tablicowego (E...

BULIŃSKI MELCHIOR ks.

ur. 1810 w Chmielniku (k.Buska Zdroju), zm. 22 V 1877 w Sandomierzu, Historyk Kościoła.

Do seminarium duch. wstąpił w Sandomierzu 1832, nast.studiował w Akademii Duch. w Warszawie, którą ukończyłze stopniem kandydata teologii; święcenia kapł. przyjął 1837; po powrocie do Sandomierza wykładał...

CANO, Canus MELCHIOR OP

Jacquin, Melchior C. Gonzales, Teologia y tradición en la doctrina de Melchior C, Salm 10(1963) 135-160; T. Tshibangu, Melchior C.

CHYLIŃSKI MELCHIOR OFMConv

Imię zak. Rafał, ur. 6 I 1694 w Wysoczce (k. Poznania), zm. 2 XII 1741 w Łagiewnikach (pod Łodzią), sługa Boży, działacz charytatywny.Kształcił się w kolegium jez. w Poznaniu; 1712-15 odbył służbę wojskową jako oficer i chorąży; 1715 wstąpił do zakonu w Krakowie.

Po skróconych studiach...

DIEPENBROCK MELCHIOR von kard.

Nowacfc, Ungedruckte Briefe von und an Kardinal Melchior von D. , Br 1931 ; Gedenkblätter an Kardinal D„ nach archivalischen Quellen, Br 1934; Melchior Kardinal von D. Pater, Biskup wrocławski Melchior von D.

FIJAŁKOWSKI ANTONI MELCHIOR abp.

ur. 3 I 1778w Pszczewie k. Międzyrzecza, zm. 5 X 1861 w Warszawie,teolog, organizator życia rei., działacz patriotyczny.

Studia filoz.-teol. odbył w seminarium duch. w Gnieźniei tam 1802 przyjął święcenia k a p ł . ; 1811 został kanonikiemwłocł. (założył szpital we Włocławku) i prob, w...

GIEDROYĆ JÓZEF ARNULF bp.

ur. 24 VII 1 7 5 4 w Kossakowszczyźnie-Giedrojciach k. Wilna, zm. 17 VII 1 8 3 8 wOlsiadach, mecenas kultury litew., tłumacz.

Studia filoz.-teol. odbył 1 7 7 5 - 8 1 w Wilnie; po przyjęciu1 7 8 1 święceń kapł. studiował do 1 7 8 5 języki obce, teologięi prawo kan. w Rzymie; 1 7 8 6 został kanonikiem, a...

GIEDROYĆ MICHAŁ

bp Melchior i wojewoda mścislawski Marcin (zm.

GIEDROYĆ SZYMON MICHAŁ bp.

ur. 30 X 1764 w Wilkiszkach,zm. IX 1844 w Olsiadach, koadiutor i administratorżmudzki.

W 1787 przyjął w Worniach święcenia kapł., poczym studiował teologię w Rzymie; 1798 uzyskał doktorat zteologii na Uniw. Wileńskim; z ramienia kapituly żmudzkiejby! członkiem Kolegium Duchownego Rzym.kat. w...

HITTORP MELCHIOR

Melchior H.

HOFMANN MELCHIOR

melchiorytami. Kawerau, Melchior H. Deppermann, Melchior H. Packull, Melchior H.

TRZEJ KRÓLOWIE: KACPER, MELCHIOR, BALTAZAR

słowa: gizbar - stróż skarbca, strażnik, albo od gathaspar - wspaniały, Melchior - hebr. W VI wieku dodano im tytuły królewskie i świtę, a w IX imiona: Kacper, Melchior i Baltazar.

Święty Melchior Grodziecki

Melchior Grodziecki, kapłan, męczennik.

Błogosławiony Rafał Melchior Chyliński

Rafał Melchior Chyliński, kapłan, zakonnik. Melchior Chyliński urodził się w rodzinie szlacheckiej1690 r.

GIEDROYĆ Romuald (7 II 1750 - 15 X 1824), gen. poi.

Ur. w Bobcinie. Od 1765 w służbie wojsk., uczestnik konfederacji barskiej, 1792 gen.--mjr, brał udział w wojnie z Rosją. W powstaniu kościuszkowskim pobił pod Sałatami dwukrotnie silniejszego Golicyna. Dostał się do niewoli pod Radoszycami, wyjechał potem do Francji.

Od 1797 mieszkał na Litwie...