Melchior Chyliński

Czytaj Dalej

Błogosławiony Rafał Melchior Chyliński

Rafał Melchior Chyliński, kapłan, zakonnik. Melchior Chyliński urodził się w rodzinie szlacheckiej1690 r.

CHYLIŃSKI MELCHIOR OFMConv

Imię zak. Rafał, ur. 6 I 1694 w Wysoczce (k. Poznania), zm. 2 XII 1741 w Łagiewnikach (pod Łodzią), sługa Boży, działacz charytatywny.Kształcił się w kolegium jez. w Poznaniu; 1712-15 odbył służbę wojskową jako oficer i chorąży; 1715 wstąpił do zakonu w Krakowie.

Po skróconych studiach...

PUDŁOWSKI MELCHIOR (MALCHER)

PUDŁOWSKI MELCHIOR (MALCHER), ur.

WAŃKOWICZ MELCHIOR

WAŃKOWICZ MELCHIOR, ur.

BROEDERLAM MELCHIOR

Czynny 1381-1409, malarz niderlandzki,działający na dworze Ludwika z Mâle, hrabiegoFlandrii, a nast. Filipa Śmiałego, księcia Burgundu.

Wymieniany w źródłach 1391 jako peintre monseigneur, B.uważany jest za najwybitniejszego, przed J. van Eyckiem, mistrzaniderl. malarstwa tablicowego (E...

BULIŃSKI MELCHIOR ks.

ur. 1810 w Chmielniku (k.Buska Zdroju), zm. 22 V 1877 w Sandomierzu, Historyk Kościoła.

Do seminarium duch. wstąpił w Sandomierzu 1832, nast.studiował w Akademii Duch. w Warszawie, którą ukończyłze stopniem kandydata teologii; święcenia kapł. przyjął 1837; po powrocie do Sandomierza wykładał...

CANO, Canus MELCHIOR OP

Jacquin, Melchior C. Gonzales, Teologia y tradición en la doctrina de Melchior C, Salm 10(1963) 135-160; T. Tshibangu, Melchior C.

CHYLIŃSKI ANDRZEJ OFMConv

ur. ok. 1600 na Litwie lub Rusi, zm. ok. 1650, Kompozytor.

Był członkiem prowincji ruskiej; za osiągnięcia muzyczne otrzymał 1626 prawo udziału w kapitule w Drohiczynie n. Bugiem; 1630-35 przebywał we Włoszech, od 1631 był kantorem kapeli i basistą w kościele św. Antoniego w Padwie, 1632-35 wikarym i...

CHYLIŃSKI FRANCISZEK ks.

ur. 1865 w Wielkopolsce, zm. 11 III 1931 w Urussanga (stan Santa Catarina, Brazylia), Duszpasterz i działacz polonijny.

Po studiach teol. w Poznaniu przyjął 1888 święcenia kapł., 1891 przybył do Brazylii i pracował w stanie Santa Catarina; zakładał szkoły i towarzystwa polonijne, m.in. w Laguna...

CHYLIŃSKI SAMUEL BOGUSŁAW

ur. ok. 1632 w Rosieniach na Litwie, zm. 1668 w Londynie, Teolog kalwiński.

Studia rozpoczął 1654 we Franeker (Niderlandy), a kontynuował 1657-59 w Oksfordzie; odpowiadając na postulat kalwińskiego synodu w Kiejdanach, rozpoczął prace nad przekładem Biblii na język litew.; mimo że 1662 komisja...

DIEPENBROCK MELCHIOR von kard.

Nowacfc, Ungedruckte Briefe von und an Kardinal Melchior von D. , Br 1931 ; Gedenkblätter an Kardinal D„ nach archivalischen Quellen, Br 1934; Melchior Kardinal von D. Pater, Biskup wrocławski Melchior von D.

FIJAŁKOWSKI ANTONI MELCHIOR abp.

ur. 3 I 1778w Pszczewie k. Międzyrzecza, zm. 5 X 1861 w Warszawie,teolog, organizator życia rei., działacz patriotyczny.

Studia filoz.-teol. odbył w seminarium duch. w Gnieźniei tam 1802 przyjął święcenia k a p ł . ; 1811 został kanonikiemwłocł. (założył szpital we Włocławku) i prob, w...

GIEDROYĆ MELCHIOR bp.

ur. 1536, zm. 6 IV 1608,litew. działacz kościelny.

Po przyjęciu 1572 święceń kapl.został kustoszem kapituly wil.; j a k o bp elekt z wyboru kapitułydiec. żmudzkiej brał 1575 udział w poselstwie do Francjido króla Henryka III Walezego; 1576 otrzyma! nominacjękról. i prekonizację na bpstwo żmudzkie...

HITTORP MELCHIOR

Melchior H.

HOFMANN MELCHIOR

melchiorytami. Kawerau, Melchior H. Deppermann, Melchior H. Packull, Melchior H.

TRZEJ KRÓLOWIE: KACPER, MELCHIOR, BALTAZAR

słowa: gizbar - stróż skarbca, strażnik, albo od gathaspar - wspaniały, Melchior - hebr. W VI wieku dodano im tytuły królewskie i świtę, a w IX imiona: Kacper, Melchior i Baltazar.

Święty Melchior Grodziecki

Melchior Grodziecki, kapłan, męczennik.