Melbourne Knights

Czytaj Dalej

ESSEX COMMUNITY, The Old Rectory Tolleshunt Knights

Międzynarodowa wspólnota prawosławna, zał. 1959 dla przeciwstawienia się nacjonalizmowi prawosławia.

Inicjatorem E.C. był ros. archimandryta Sofoniusz, który 1947 opuściwszy Athos osiedlił się pod Paryżem i stworzył tam wspólnotę bez ścisłych ram organizacyjnych; 1959 anglik, władze kośc...