Produkcja etanolu z melasy

3 przedstawiono przykładowy schemat technologiczny ciągłej fermentacji etanolowej melasy, tzw. biomasy drożdży (większe rozcieńczenie melasy) i drugi do właściwej fermentacji etanolowej.

Melasa

Produkt uboczny powstający podczasprodukcji cukru. Gęsta brunatna ciecz zawierającaok. 50% cukru nie dającego się już wydzielićprzez krystalizację. Zawiera poza tymok. 20% wody i 20% różnych związków org.(niecukrów) i ok. 10% popiołu. Z m. otrzymujesię wiele związków org., np. alkohol metylowy.

M...