Melantios (malarz)

Czytaj Dalej

Biblijne i antyczne źródła inspiracji poetów i malarzy

BIBLIA: ”Bogurodzica” ,”Żale Matki Boskiej pod krzyżem”

(Renesans) „Psalmy” , „Pieśni” Kochanowskiego , „Kazania” -Piotr Skarga

(Barok) „Krótkość żywota” –Naborowski

(Oświecenie) „Kolędy” –Karpiński

(Romantyzm) Norwid ,poezja Słowackiego

(Młoda Polska) „Hymny” Kasprowicza, utwory...

MATEUSZ MALARZ

Nm. Mathis der Maler, opera (Zurych 1938) Paula Hindemitha, libretto kompozytora, osnute na życiu malarza nm. Matthiasa Griinewalda, właśc. Mathis Nithart, ur. między 1460 a 1480, zm. 1528.

Szczytowym punktem opery jest wizja .artysty, która miała natchnąć go do stworzenia jego największego dzieła:...

DAVID Jacques-Louis (30 VIII 1748 - 29 XII 1825), malarz franc.

Ur. w Paryżu, gorący zwolennik Rewolucji, deputowany do Konwentu, członek klubu jakobinów, głosował za skazaniem na karę śmierci Ludwika XVI. Uważny obserwator wielkich rewolucyjnych wydarzeń, sporządzał na żywo szkice, które potem służyły mu za podstawę do pełnych dramatyzmu obrazów. M.in. był...

GEISSLER Heinrich Christian von (1782 - 1839), malarz i ilustrator sas.

Ur. w Lipsku, wykonał serię akwarel przedstawiających żoł. W A, których 1806-1813 widział w rodzinnym mieście.

GOYA Y LUCIENTES Francisco (31 III 1746 - 16 IV 1828), malarz i grafik hiszp.

Od 1786 nadworny malarz Karola IV. W 1810-1815 stworzył wielki cykl (82 grafiki) Okrucieństwa wojny, przedstawiający wydarzenia wojny w Hiszpanii. Ok. 1814 powstały dwie kompozycje malarskie: 2 maja 1808 - Walka kolo Puerta del Sol w Madrycie i 3 maja 1808-Rozstrzelaniepowstańców madryckich. W 1824 zamieszkał...

KOBELL Wilhelm von (1766 - 1855), malarz bawar.

Prof. Akademii Monachijskiej. Jako rysownik zatrudniony w sztabie korpusu bawar., uczestniczył w kampaniach 1809, 1812-1813. Pozostawił wiele rysunków i akwarel przedstawiających żoł. WA.

LEJEUNE Louis-Franęois, baron (3 II 1775 - 26 II 1848), gen. i malarz franc.

Ur. w Strasburgu, studiował malarstwo. Od 1792 w komp. studentów paryskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Od 1800 adiutant Berthiera, towarzyszył mu w kolejnych kampaniach. Był w oblężeniu Gdańska, pod Somosierrą, Essling i Wagram. 6IV 1811 wzięty do niewoli pod Uescas k. Toledo przez hiszp. partyzantów...