Melanoza okrężnicy

Melanoza okrężnicy

Czytaj Dalej

Okrężnica wstępująca

Okrężnica wstępująca (colon ascendens) biegnie od kiszki ślepej do dolnej powierzchni wątroby po prawej stronie jamy brzusznej. Od przodu i z obu boków jest ona powleczona otrzewną; z tyłu najczęściej jest zlepiona z tylną ścianą brzucha. Od przodu częściowo zachodzą na nią pętle jelita...

Okrężnica poprzeczna

Okrężnica poprzeczna (colon transversum) rozpoczyna się zgięciem okrężnicy prawym, czyli wątrobnym (flexura coli dexlra s. hepatica), w przedłużeniu okrężnicy wstępującej pod powierzchnią dolną prawego płata wątroby. Kieruje się ona na lewo i nieco ku górze aż do śledziony zataczając łuk...

Okrężnica zstępująca

Okrężnica zstępująca (colon descendens) biegnie ku dołowi od zgięcia okrężnicy śledzionowego wzdłuż lewej strony jamy brzusznej do wysokości grzebienia kości biodrowej. Podobnie do okrężnicy wstępującej jest ona powleczona otrzewną tylko od przodu i z obu boków; z tyłu najczęściej zlepia się...

Okrężnicą esowata

Okrężnicą esowata (colon sigmoideum) albo esica rozpoczyna się na wysokości grzebienia kości biodrowej lewej jako przedłużenie okrężnicy zstępującej; przebiega najczęściej w kształcie podwójnej pętli bardzo zmiennej pod względem długości, kształtu oraz położenia i kończy się na granicy 2...

Krezka okrężnicy poprzecznej

Krezka okrężnicy poprzecznej (mesocolon transu er sum). Zanik krezki okrężnicy wstępującej, jak również okrężnicy zstępującej, o czym będzie mowa niebawem, powoduje zmianę położenia nasady krezki okrężnicy poprzecznej. Nowy przyczep biegnie teraz wzdłuż górnej granicy pola zrośnięcia krezki...

Zastawka okrężnicy

Zastawka okrężnicy (valvula coli s. ileocaecalis s. Bauhini). Dolny koniec jelita krętego wsuwa się od strony lewej w ścianę jelita grubego. Wpu-klenie to wytwarza tzw. zastawkę okrężnicy, która zamyka jelito cienkie. Zastawka okrężnicy zbudowana jest z błony śluzowrej (wraz z tkanką...

Położenie okrężnicy

Wszystkie cztery części, na które dzieli się okrężnica (colon = człon), w zasadzie są zbudowane podobnie a różnią się od siebie odmiennym położeniem, długością, stosunkiem do narządów sąsiednich i stosunkiem do otrzewnej.

Położenie okrężnicy jest przede wszystkim zależne od stopnia...

Taśmy okrężnicy

Taśmy okrężnicy (tacniae coli) są to trzy podłużne pasma utworzone z gęsto skupionej warstwy podłużnej mięśniówki, podczas gdy miedzy taśmami mięśniówką ta tworzy tylko bardzo nikłą warstwę. Szerokość taśm wynosi 0,5—1 cm, grubość około 1 mm. Taśmy biegną w równych od siebie odstępach...

Wypuklenia okrężnicy i fałdy półksiężycowate

Wypuklenia okrężnicy (kaustra coli) i fałdy półksiężycowate (plicae semilunares) są wynikiem powyższych stosunków. Jeżeli taśmy są skrócone toni-cznie czy skurczowo, ściana okrężnicy (i jelita ślepego) wypukła się na zewnątrz i do wewnątrz. Wypuklenia ściany na zewnątrz nazywamy wypuklcniami...

Błona surowicza okrężnicy

Stosunek otrzewnej do poszczególnych odcinków okrężnicy omówiony będzie dalej. Pod względem budowy drobnowidowej błona surowicza (otrzewna trzewna) nie różni się od błony surowiczej jelita cienkiego. Grubość jej wynosi około o,1 mm.

Błona mięśniowa okrężnicy

Zewnętrzna, podłużna warstwa błony mięśniowej tworzy trzy wyżej opisane taśmy okrężnicy; w innych miejscach ściany warstwa mięśniowa podłużna jest bardzo skąpa. Warstwa okrężna jest cieńsza niż w jelicie cienkim. Ruchy robaczkowe występują podobnie jak w jelicie cienkim, tutaj jednak...

Błona śluzowa okrężnicy

Tkanka podśluzową nie różni się niczym od takiejże tkanki jelita cienkiego. Błona śluzowa właściwa nie ma kosmków. Pokrywa ją nabłonek jednowarstwowy wałeczkowa ty z rąbkiem prążkowanym, taki sam jak nabłonek błony śluzowej jelita cienkiego. Błona śluzowa zawiera bardzo liczne i gęsto...

Okrężnica wstępująca

Okrężnica wstępująca (colon ascendens) biegnie w przedłużeniu jelita ślepego aż do dolnej powierzchni wątroby, gdzie zgięciem okrężnicy prawym (flexura coli dexłra) przechodzi w okrężnicę poprzeczną.

Średnia długość okrężnicy wstępującej wynosi 15—20 cm. Długość ta jest mniejsza, gdy...

Położenie i przebieg okrężnicy wstępującej

Okrężnica wstępująca ma przebieg mniej więcej pionowy. Rozpoczyna się ona w dole biodrowym prawym. Jej powierzchnia tylna w części dolnej leży na mięśniu biodrowym, nad grzebieniem biodrowym układa się w rowku utworzonym przez mięsień lędźwiowo-udowy i mięsień czworoboczny lędźwi i dochodzi...

Stosunek okrężnicy wstępującej do otrzewnej

Okrężnica wstępująca i okrężnica zstępująca mają podobny stosunek do otrzewnej. Oba odcinki w większości przypadków powleczone są otrzewną tylko na powierzchniach przedniej i bocznych, natomiast na ścianie tylnej otrzewna trzewna zlepia się z otrzewną ścienną, w następstwie czego obie te...

Zgięcie okrężnicy wątrobne

Zgięcie okrężnicy wątrobne, czyli prawe (flexura coli hepatica s. dextra) stanowi przejście okrężnicy wstępującej w okrężnicę poprzeczną. Rozpoczyna się ono mniej więcej w miejscu, gdzie okrężnicą wstępująca dochodzi do dolnego odcinka nerki prawej. Zgięcie leży zwykle w obrębie przedniej...

Okrężnica poprzeczna

Okrężnica poprzeczna (colon transversum), rozpięta poprzecznie między końcem górnym okrężnicy wstępującej a końcem górnym okrężnicy zstępującej, łączy się z nimi zgięciem okrężnicy prawym i lewym.

Długość okrężnicy poprzecznej

Długość okrężnicy poprzecznej jest bardzo zmienna. Średnio wynosi 50—60 cm, podczas gdy bezpośrednia odległość między obu zgięciami mierzy około 30 cm. Okrężnicą poprzeczna przebiega więc nie w linii prostej, lecz łukowato. Osobniczo długość jej waha się w granicach mniej więcej 30—85...

Przebieg okrężnicy poprzecznej

Okrężnicą poprzeczna, rozpocząwszy się w okolicy podże-browej prawej pod wątrobą, przebiega łukiem wypukłym ku przodowi i ku dołowi na stronę lewą i nieco ku górze do podżebrza lewego, gdzie u dolnego końca śledziony zgięciem okrężnicy lewym przechodzi w okrężnicę zstępującą. Kiótki...

Położenie okrężnicy poprzecznej

Położenie okrężnicy poprzecznej jest zmienne osobniczo, jak również w zależności od położenia ciała, ruchów oddechowych i stanu wypełnienia. Powierzchnia górna na ogół przylega i) do wycisku okrężniczego wrątroby, 2) do pęcherzyka żółciowego (możność przebicia się kamieni żółciowych do...