Melanie Wilson

Czytaj Dalej

Test Wilsona

Wskazuje na oddzielającą martwicę kostno-ehrzęstną przy środków ego kłykcia kości udowej.

Wykonanie: Badający chwyta jedną ręką staw kolanowy powyżej rzepki i jednocześnie bada palpacyjnie przyśrodkową szparę stawową.

Interpretacja: W przypadku oddzielającej martwicy kostno-chrzęstnej między...

Choroba Wilsona

Jest to choroba metaboliczna polegająca na upośledzonym wydzielaniu miedzi z komórki wątrobowej do żółci i upośledzonym jej transporcie z eeruloplazminą, co w konsekwencji doprowadza do wtórnego gromadzenia miedzi w tkankach, w tym głównie w wątrobie i w o.u.n.

Etiologia. Choroba jest schorzeniem...

Choroba Wilsona

Objawy kliniczne. U dzieci najczęściej występującym objawem jest ostre lub przewlekle postępujące uszkodzenie czynności wątroby. Objawy ze strony układu nerwowego (drżenia, dyzartria, ruchy choreoatetotyczne, czasem spastyczność lub objawy psychotyczne) pojawiają się zwykle po ukończeniu przez...