Melania Arciszewska

Czytaj Dalej

ARCISZEWSKI KRZYSZTOF

ARCISZEWSKI KRZYSZTOF ur.

KIERCZYŃSKA MELANIA

KIERCZYŃSKA MELANIA, ur.

ARCISZEWSKI Krzysztof

Arciszewski, Rekurs z Indiej do Niderlandu, w.

PARCZEWSKA MELANIA

PARCZEWSKA MELANIA, ur. MAKSYMOWICZ Miejsce Alfonsa i Melanii Parczewskich w stosunkach literackich polsko-łużyckich, w: Polsko-łużyckie stosunki literackie, red.

ARCISZEWSCY

Ród szlachecki herbu Prawdzie, wywodzący się z Arciszewa k. Gdańska; wydał wielu działaczy różno-wierczych, którzy po wypędzeniu arian z Polski, wierni anty-trynitarskiemu wyznaniu udali się na wygnanie; jedni osiedli w Prusach (wzmianki o nich do 1811), inni w Siedmiogrodzie.

1. ELIASZ, ur. ok. poł. XVI...

ARCISZEWSKI JAKUB, Jakub z Arciszewa, Ercieschow, Erdzieschow, herbu Rola

zm. 27 VII 1533 w Krakowie, Kanonista. W 1494 został promowany na magistra sztuk wyzwolonych, 1501 występuje z tytułem doktora dekretów, 1503 objął na wydz. kanonistów profesurę (seniorat bursy kanonistów); dzięki poparciu bpa krak. Jana Konarskiego, został audytorem sądu biskupiego oraz członkiem...