Mel Read

Czytaj Dalej

She tore open the letter and read it quickly. She had to be there at nine o'clock (story, CPE level)

She tore open the letter and read it quickly. She had to be there at nine o\\\'clock. After a quick glance on the watch she decided that she still could make it. She waited long for the occasion, too long. And, due to minor quarry with her boyfriend, she missed it. She came there too late, and they told her that...

The best book you have read

Books have been very important for me since the day I could read. Among the books I have read one book has a particular meaning for me. This is „Dances with the wolves” by Michael Blake. There are lots of arguments why I would like to recommend this book to read. Firstly, one of the most important things is that...

Recenzje filmu pt. "Pasja" Mel'a Gibson'a

Czy to był "Mad Max", cykl "Zabójcza broń", "Okup" czy "Znaki" (tu Mel gra duchownego, który stracił wiarę), bohater Gibsona zawsze bywał okładany pięściami, dręczony i - ogólniej - upokarzany do granic możliwości. Jego niezależność świetnie rymowała się z rockowymi melodiami w tle.

CD-ROM (CD Read Only Memory)

CD-ROM (CD Read Only Memory) - dyski optyczne CD przeznaczone wyłącznie do odczytu zarejestrowanej na nich informacji. Współczesne napędy handlowe osiągają 40-krotną (40x) szybkość odczytu w stosunku do podstawowej szybkości 150 kB/s, czyli 6 MB/s - przy pojemności użytkowej 650-680 MB. Pierwsze napędy...

EEPROM (Electrically Erasable Progratnmable Read Only Memory)

EEPROM (Electrically Erasable Progratnmable Read Only Memory) - układ scalony nieulotnej, lecz ka- sowalnej elektrycznie pamięci programów lub danych, określany także jako pamięć błyskowa FLASH. Do zaprogra- mowania dowolnego bajtu wystarcza jeden cykl zapisu, co sprawia, że pamięć EEPROM jest idealnym...

ROM (Read Only Memory)

ROM (Read Only Memory) - ogólna nazwa półprzewodnikowych pamięci nieulotnych, w których jednokrotnego zapisu informacji dokonuje się w procesie produkcji albo później, podczas ich jednokrotnego programowania (zapis wielokrotny wyłącznie w pamięciach kasowalnych typu EPROM).

Wśród wielu rodzajów pamięci...

WORM (Write Once, Read Many)

WORM (Write Once, Read Many) - technologia jednokrotnego zapisu informacji w archiwizującym urządzeniu optycznym (jeden zapis - wiele odczytów), które mogą być później jedynie wielokrotnie odtwarzane - bez możliwości powtórnego zapisu.

Technologia jednorazowego zapisu WORM z odczytem wielokrotnym była...