Mel Charles

Czytaj Dalej

GAULLE CHARLES de (1890-1970) - polityk

Absolwent szkoły oficerskiej Saint--Cyr, w czasie I wojny światowej wykazał się niebywałą odwagą i od­niósł dwie rany. W lutym 1916 r. pod Verdun dostał się do niewoli; przebywał w 5 obozach jenieckich i z każdego próbował ucieczki, aż trafił do karnego obozu-twierdzy Ingolstadt. Latem 1919 r...

HUNTZIGER CHARLES (1880-1941) - generał

Francuski oficer, absolwent szkoły wojskowej w Saint-Cyr, w latach 1902-14 służył w wojskach kolo­nialnych na Madagaskarze i w Sene­galu. W czasie I wojny światowej pracował w sztabach alianckich. W 1938 r. wszedł w skład Najwyż­szej Rady Wojennej. W 1940 r., w czasie wojny niemiecko-francu-skiej...

PORTAL CHARLES (1893-1971) - generał dywizji

Brytyjski oficer lotnictwa, rozpoczął karierę bojową w czasie I wojny świa­towej. W kwietniu 1940 r. objął stano­wisko dowódcy lotnictwa bombowe­go (Bomber Command). Położył wielkie zasługi w organizowaniu lot­nictwa bombowego i nalotów na Niemcy. Był gorącym zwolennikiem niszczenia całych rejonów...

POECI EPOKI MODERNIZMU - CHARLES BAUDELAIRE

Cechy jego utworów:

1.  wyższość artysty nad przeciętnymi ludźmi

2.  operowanie brzydotą i śmiercią

3.  czysty motyw szatana

4.  nastrój smutku, pesymizmu, przygnębienia

 „Padlina”

 Przejście od sielankowej przechadzki do odrażającego opisu padliny. Zwłoki określone są brutalnie i drastycznie...

CHARLES H. COOLEY (1864 - 1929)

Jeden z twórców socjologii amerykańskiej, reprezentujący typowe dla niej zainteresowania mikrosocjologiczne, na pograniczu psychologii społecznej. Pozostawił trzy ważne dzieła: Natura ludzka i porządek społeczny (1902), Organizacja społeczna (1909), Proces społeczny (1918),

Za centralny problem...

Biografie fizyków - Coulomb Charles Augustin de

(1736-1806), Fizyk francuski, oficer wojsk inżynieryjnych, członek Akademii Nauk. Badacz zjawisk magnetycznych i elektrycznych oraz teorii maszyn prostych. W 1785 sformułował prawo elektrostatyki, nazywane dziś jego imieniem. Wprowadził pojęcie momentu magnetycznego, odkrył zjawisko ekranowania pola...

Darwin Charles Robert (1809 – 1882)

Przyrodnik angielski. Jego ojciec i dziadek byli lekarzami. Zgodnie z rodzinną tradycją w 1825 Darwin rozpoczął studia medyczne w Edynburgu, ale po 2 latach porzucił je i przeniósł się na studia teologiczne w uniwersytecie w Cambridge. Równocześnie uczęszczał na wykłady biologii i geologii, rozwijając...

Charles Dickens (1812 - 1870)

Charles went to school and his teachers thought he was very clever. Only Charles did not go to prison. Charles hated it and never forgot the experience.

HAVAS Charles

(wym. awąs), 1785-1858, Publicysta francuski pochodź, węg., założyciel w 1835 paryskiej agencji prasowej noszącej jego nazwisko, pierwszej we współczesnym sensie agencji prasowej świata, zlikwidowanej w czasie 2. wojny świat., reaktywowanej jako Agence France Presso (AFP).

Współpracownikami Havasa byli...

LINDBERGH Charles

1902-74, Pilot amer., 21 V 1927 zadziwił świat cały, lądując w Paryżu po samotnym, nieprzerwanym locie transatlantyckim z Nowego Jorku w 33 godz. 12 min. na samolocie lądowym „Spirit of St. Louis".

Po pierwszym w dziejach przelocie bez zatrzymania się z Nowego Jorku do Paryża zgotowano mu w kraju...

STEVENS HENRY CHARLES

STEVENS HENRY CHARLES, ur.

Charles Babbage

"Charles Babbage był dokładnym i wnikliwym obserwatorem, był twórczy i pomysłowy w naukowym zarządzaniu" - tak charakteryzował go znany amerykański historyk myśli organizatorskiej C.

Charles Bedaux

Charles Bedaux (1886-1944) urodził się w Paryżu. Charles Bedaux wierzył, że jego metody będą pomocne całemu światu.

Charles de Freminville

Charles de Freminville (1856-1936) był francuskim inżynierem, jednym z najwybitniejszych pionierów nauki organizacji i teoretykiem zarządzania we Francji.

ANTOINE CHARLES

ur. 16 XII 1847 w Fumay (Francja), zm. 24 IV 1921 w Dorât, Franc, teolog, społecznik. Wykładał na wydziale teol. w Angers i w scholastykacie w Cartorbery, nast. został prof, ekonomii w Le Mans.

Był członkiem komitetu—> Francuskich Tygodni Społ., współpracownikiem DThC.

Jego dzieło Cours d'économie...

BAUDELAIRE CHARLES

Wyrażona w niej prawda ludzkajest skrajnie pesymistyczna, gdyż u jej podstaw leży przeświadczenieo upadku człowieka: człowiek, z natury swej istota duchowa,skazany jest na życie w świecie materii i ustawicznątęsknotę do świata ideału; otaczająca rzeczywistość budzi w nimodrazę i napełnia melancholią (splin).

BILLUART CHARLES RENÉ OP

ur. 8 lub 18 I 1685 w Revinnad Mozą (Ardeny), zm. 20 I 1757 tamże, Teolog-polemistai kaznodzieja.

Do zakonu wstąpił 1701, święcenia kapł. przyjął 1708; uczyłfilozofii i teologii w Douai (1710 i 1715-25) i w Revin (1711-15).Pełnił różne funkcje kierownicze w zakonie, m.in. 1728 zostałprowincjałem...

BLOUNT CHARLES

Bonanate, Charles B.

BOCHART de CHAMPIGNY CHARLES OFMCap

Imięzak. Honorat, ur. 18 I 1566 w Paryżu, zm. 26 IX 1624 w Chaumont(Alzacja), kaznodzieja, pisarz ascetyczny.

Do zakonu wstąpił 1587 po ukończeniu studiów filoz. w jez.Collège de Clermont w Paryżu; studia teol. kontynuował w instytutachzak. w Rzymie i Wenecji pod kierunkiem Wawrzyńcaz Brindisi;

1595...

BONNET CHARLES

Savioz wydał Mémoiresautobiographiques de Charles B. Savioz, La philosophie de Charles B.