Meksykańska Akademia Wiedzy i Sztuki Filmowej

Czytaj Dalej

Literatura reagująca na wydarzenia; sztuka na usługach; utylitaryzm pewnych epok.

Teatr Narodowy pod dyrekcją Wojciecha Bogusławskiego odegrał wybitną rolę w walce o reformę ustroju Rzeczypospolitej wystawiając na scenie sztuki o wyraźnie politycznym obliczu (“Powrót posła”), nawiązujące do aktualnych wydarzeń w kraju (“Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale”) 3.

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze. Tam właśnie w bronowickiej chacie "ujrzał" swoją sztukę.

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze. Tam właśnie w bronowickiej chacie "ujrzał" swoją sztukę.

REŻYSER ADAPTACJI FILMOWEJ – TWÓRCA CZY ODTWÓRCA? OCEŃ ZAKRES SWOBODY ARTYSTYCZNEJ TWÓRCY, ODWOŁUJĄC SIĘ DO WYBRANYCH PRZYKŁADÓW.

Reżyser adaptacji filmowej – autor nowego środka przekazu Adaptacja filmowa jako interpretacja wizji literackiej pisarza, czyli zadania stojące przed reżyserem.

Służyć temu, cóż ci jest w niebie  (Legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej.

Sztuka ta, która z czasem stała się oficjalną sztuką Kościoła Wschodniego, przeniknęła zarówno do architektury ( budowa krzyżowo - łukowa na rzucie krzyża greckiego wpisanego w czworobok, z największą kopułą centralną pośrodku i czterema niższymi po bokach ), malarstwa ( wspaniałe ikony, freski, mozaiki z kolorowych kamieni ), rzeźby, muzyki ( hymny bizantyjskie, muzyka cerkiewna ) - jak i do rzemiosła artystycznego ( złotnictwo, wyroby z ...

Literackie, plastyczne i filmowe obrazy II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach.

Literackie, plastyczne i filmowe obrazy II wojny światowej.

Historia Filmu - Metody analizy dzieła filmowego

Analiza warstwowa dzieła filmowego jest bardziej złożona niż analiza strukturalna, jednak osoby szczególnie interesujące się sztuką filmową mogą próbować opierać się na niej.

TYPOWE CECHY SZTUKI GRECKIEJ, HELLEŃSKIEJ I RZYMSKIEJ

powstała sztuka nie służąca Bogom, na charakter rzeźby miał wpływ sport przyzwyczajający hellenów do oglądania nagich ciał i podziwiania ich. Osiągnięcia sztuki portretowej można śledzić na monetach, często bedących dziełami sztuki.

AKADEMIA KRAKOWSKA

Ośrodek naukowy wybudowany przez królową Jadwigę. Uczelnia ta cieszyła się sporym autorytetem. Jej cechą było przezwyciężenie  typowej dla średniowiecza postawy jaką była scholastyka (nauczanie wyjaśniające problemy, posługujące się biblią)

UZUPEŁNIENIE - SZTUKA

Malarstwo:

−  Hans Merling „Wizja sądu ostatecznego”

−  Albert Durer

−  Hieronim Bosck

SZTUKA BAROKU - CECHY

−  przepych, bogactwo ozdób i złoceń

−  kontrastowość

−  alegoryczność

−  celem miało być zaskoczenie, oszołomienie i olśnienie odbiorcy

WIELKI ARTYSTA I WIELKA SZTUKA - „FORTEPIAN SZOPENA”

Części: 1,2,3 - wspomnienie Szopena; 4,5 - charakter jego muzyki; 6,7 - refleksje nad muzyką, kulturą i sztuką; 8,9,10 - prezentacja zamachu na Berga w Warszawie. O sztuce: Norwid widzi w niej dążenie człowieka do osiągnięcia pełnej doskonałości.

„WALKA ZE SZTUKĄ” - ZENON PRZESMYCKI

Podkreślenie elitarności dostępu do sztuki, jako ludzi wybranych, mogących zrozumieć sztukę. Hasło: „Sztuka dla sztuki”  „Confiteor” Sztuka i artysta: 1.

Czy poświęcić się zdobywaniu pieniędzy, czy też poświęcić się dla idei służebnej wobec ludzkości np. nauce, wynalazkom. W jakim stopniu można odpowiedzieć na to pytanie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa, a w jakim z wiedzy dotyczącej życia

Dziś nauka stanowi bardzo odrębną dziedzinę życia człowieka i w odróżnieniu od innych epok, nie ma jednostki będącej w stanie opanować całość wiedzy naukowej. Przypomina to trochę sztukę dla sztuki.

Świat wartości biblijnych i ich kontynuacja w literaturze i sztuce późniejszych epok.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że utworów – dzieł sztuki, które kształtują ludzki system wartości, jest naprawdę wiele.

„Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni” o tradycji niepodległościowej w literaturze i sztuce

Ów genialny pianista, kompozytor, zdołał stworzyć sztukę całkowicie polską. Literatura i muzyka to nie wszystkie dziedziny sztuki kultywujące tradycję niepodległościową.

Literatura i sztuka wobec ludzkiego cierpienia

Dokumentem w pewien sposób doskonałym, bo nie wymagającym jakiejkolwiek analizy; każdy komentarz, analiza takiej literatury czy sztuki będzie tylko jej spłyceniem. Motyw cierpienia pojawia się więc literaturze i sztuce od zawsze.

Literatura reagująca na wydarzenia; sztuka na usługach; utylitaryzm pewnych epok.

Każdy miał być użyteczny, czyli poeta miał przyczyniać się dla dobra społeczeństwa pisząc utwory tendencyjne, ponieważ „bez tendencji nie ma dobrego dzieła sztuki”.

Artysta jako bohater dziela literackiego XX wieku (dylematy sztuki).

Wypowiada sie równiez na temat formy, która wysunela sie na plan pierwszy od czasu, gdy sztuka przestala wiernie odtwarzac rzeczywistosc. Reprezentuja oni wszystkie dylematy sztuki, nurtujace ja w owym czasie.