CLAUZEL Bertrand (12 IX 1772 - 21 IV 1842), gen. franc.

Ur. w Mirepoix, dep. Ariege, służbę wojsk, rozpoczął w 1789 w gwardii narodowej. 1790 por., odznaczył się w walkach z Hiszpanami. 1795 powierzono mu przekazanie Dyrektoriatowi 24 zdobytych hiszp. sztandarów. 1799 gen. bryg., przydzielony do Armii Italii, bił się pod Novi, 1801-1802 walczył na San...

CORNWALLIS William (25 IV 1744 - 1819), adm. ang.

Służbę w Royal Navy rozpoczął w 1755 jako chłopak okrętowy. Ponad 30 lat przebywał w Indiach Zach. 1789 otrzymał dow. wojsk ang. w Indiach. 1793 mianowany kontradm., 1794 wiceadm., a 1799 adm. W 1801 i 1803-1806 dowodził flotą kanału La Manche. Jego zadaniem była obrona Wysp Brytyjskich w czasie...

DECAEN Charles (13 IV 1769 - 9 IX 1832), gen. franc.

Ur. w Caen, dep. Calvados, od 1792 w służbie wojsk., adiutant Klebera. 1796 gen. bryg., odznaczył się 1800 pod Hohenlinden, 1802 gen. dyw., 1802-1810 służył w koloniach, broniąc wysp Ile-de-France (dz. Mauritius) i Bourbon (dz. Reunion) przed Anglikami. Po powrocie do kraju otrzymał po Macdonaldzie dow...

DENON Dominique-Vivant (4 I 1747 - 27 IV 1825), grawer franc., dyrektor Luwru, baron

Ur. w Chalon-sur-Saóne, dep. Saóne-et-Loire, protegowany Ludwika XVI, a potem Robespierre’a, znawca sztuki europejskiej, stał się z kolei zaufanym człowiekiem Bonapartego, którego poznał dzięki Józefinie. Bonaparte zabrał go na wyprawę egipską. Towarzyszył oddziałom Desaixa, dotarł do Górnego...

DODE DE LA BRUNERIE Guillaume (30 IV 1775 - 1 III 1851), gen. franc.

Ur. w Saint-Geoire, dep. Isere. Ukończył szkołę art. w Metz. Do 1797 walczył nad Renem, wziął udział w wyprawie do Egiptu, gdzie fortyfikował Kair i Aleksandrię. Po powrocie do Francji fortyfikował obóz w Boulogne.

Uczestnik kampanii 1805-1807, mianowany gen. bryg. po kapitulacji Saragossy. Dow...

DOROCHOW Iwan Siemionowicz (1762 - 26 IV 1815), gen. ros.

W 1787 ukończył korpus kadetów, uczestniczył w wojnie z Turcją, podczas której zwrócił nań uwagę Suworow. Wchodził w skład ros. garnizonu Warszawy, brał udział w walkach ulicznych 17 IV 1794, bił się pod Maciejowicami, prowadził jedną z kolumn do ataku na Pragę.

W 1803 gen.-mjr, 1807 jako dow...

DORSENNE Jean-Marie (30 IV 1773 - 24 VII 1812), gen. franc.

Ur. w Ardres, dep. Pas-de-Calais, służbę wojsk, rozpoczął w 1791 jako ochotnik rodzimego dep. Wziął udział w kampanii wł., odznaczył się przy przeprawie przez Tagliamento, na polu walki mianowany przez Bonapartego szefem bat. Uczestniczył w wyprawie do Egiptu w dyw. Desaixa, bił się pod Piramidami...

DURUTTE Pierre-Franęois-Joseph (13 VII 1767 - 18 IV 1827), gen. franc.

Ur. w Douai, dep. Nord, służbę wojsk, rozpoczął w 1792 jako ochotnik.

1792 ppor. i adiutant Dumourieza, walczył przede wszystkim w Belgii i Holandii. 1795 zastępca szefa sztabu Moreau. 1799 gen. bryg., bił się pod Hohen-linden, 1803 gen. dyw. Po aresztowaniu Moreau popadł w niełaskę jako jego...

FAUCHE-BOREL Louis (12 IV 1762 - 4 IX 1829)

Szef siatki szpiegowskiej na usługach króla prus., a od 1795 Ludwika XVIII. Ur. w Neuchatel. To on utrzymywał kontakty z gen. Pichegru i Moreau. Aresztowany 7 VII 1802 przez franc. policję, osadzony w więzieniu Tempie, zdołał zbiec, ale został pochwycony.

Uwolniony 16 II 1806, miał odgrywać rolę...

FERDYNAND IV BURBON (12 I 1751 - 4 1 1825), król Neapolu, a potem Obojga Sycylii

Wstąpił na tron w 1759, kiedy jego ojciec został królem Hiszpanii jako Karol III. Faktyczne rządy w Neapolu sprawowała jednak żona F., Maria Karolina Austriacka, i premier John Acton.

W 1799 po wkroczeniu Francuzów i utworzeniu Republiki Parte-nopejskiej musiał schronić się w Palermo na Sycylii pod...

FLAHAUT DE LA BILLARDERIE Charles-Auguste-Joseph de (21 IV 1785 - 1 IX 1870), gen. i dyplomata franc.

Ur. w Paryżu, nieślubny syn Talleyranda. 1799inżynier-hydrograf, 1800 ochotnik w oddziale huzarów, bił się pod Marengo, 1801 ppor., uczestnik kampanii 1805 i 1806-1807, przebywał przez kilka tygodni wraz ze sztabem Murata w Warszawie. 1807-1809 w Portugalii i Hiszpanii, adiutant Berthiera, 1809 płk, 1812...

FRANCOIS Charles (19 VI 1775 - 3 IV 1853), zwany Dromaderem, ofic. franc., pamiętnikarz

Typowy żoł., który zaciągnął się w 1792 do armii rewolucyjnej i zrzucił mundur dopiero w 1815 wraz z ostatecznym upadkiem cesarstwa, zawsze wyznawał poglądy republikańskie i demokratyczne, a Napoleona podziwiał niejako władcę, ale jako wodza.

Brał udział w kampaniach WA 1805-1808, dostał się...

GANTEAUME Honore-Joseph-Antoine (13 IV 1755 - 28 IX 1818), adm. franc.

Ur. w La Ciotat, dep. Bouches-du-Rhóne, syn marynarza. W 1769 zaczął pływać na statku handlowym „Le Fier Ro-drigue”, należącym do ojca. W 1778 przeszedł do marynarki królewskiej, wziął udział w amer. wojnie o niepodległość, służył w eskadrze La Motte-Picąueta.

1779 uczestniczył w bitwach pod...

GAZAN Honore-Theodore-Maxime (29 X 1765 - 9 IV 1845), gen. franc.

Ur. w Grasse, dep. Alpes-Maritimes, 1780 ppor. art. nadbrzeżnej, 1792— -1799 bił się nad Renem, 1799 gen. bryg. w Armii Dunaju, w bitwie pod Zurychem dowodził awangardą, za zasługi w tej batalii został gen. dyw. 1800 bronił Genui, w kampanii 1805 dow. 2 dyw. 5    korpusu WA, odznaczył się pod...

GERARD Etienne-Maurice (4 IV 1773 - 17 IV 1852), gen. franc.

Ur. w Damvillers, dep. Mozy, 1791 w 2 bat. ochotników tego dep., bił się pod Fleurus, w 1795 w sztabie Bemadotte’a, 1796 mianowany przez Bonapartego kpt. Ranny pod Austerlitz, 1806 gen. bryg., 1807-1809 szef sztabu Bernadotte’a, dowodził jazdą sas. pod Wagram.

Od 1810 w Hiszpanii, 1811 bił się pod Fuentes...

GODEBSKI Cyprian (1765 - 19 IV 1809), ofic. poi.

Uczestnik powstania kościuszkowskiego, od 1797 w Legionach Polskich. Adiutant gen. Rymkiewicza, bił się pod Legnano i Weroną, bronił Mantui. Jako kpt. przeszedł do Legii Naddunajskiej, odznaczył się pod Offenbach, gdzie pierwszy przepłynął Men ze swoją komp. Po zawarciu pokoju w Lune-ville powrócił...

GOYA Y LUCIENTES Francisco (31 III 1746 - 16 IV 1828), malarz i grafik hiszp.

Od 1786 nadworny malarz Karola IV. W 1810-1815 stworzył wielki cykl (82 grafiki) Okrucieństwa wojny, przedstawiający wydarzenia wojny w Hiszpanii. Ok. 1814 powstały dwie kompozycje malarskie: 2 maja 1808 - Walka kolo Puerta del Sol w Madrycie i 3 maja 1808-Rozstrzelaniepowstańców madryckich. W 1824 zamieszkał...

GRATIEN Pierre-Guillaume (1 I 1764 - 24 IV 1814), gen. franc.

Ur. w Paryżu, syn kupca. Od 1787 żoł. w p. dragonów Delfina, 1789 por., 1792--1793 walczył w Armii Północy, gen. bryg., za odwrót spod Wattignies pozbawiony komendy przez Carnota. 1795 wrócił do czynnej służby, 1796 brał udział w nieudanej wyprawie do Irlandii. W 1807 przeszedł na służbę...

JEFFERSON Thomas (13 IV 1743 - 4 VII 1826), prezydent Stanów Zjednoczonych

Ur. w Wirginii w rodzinie plantatorów, z wykształcenia prawnik. 1784-1789 reprezentant St. Zjednoczonych na dworze w Wersalu. Po powrocie został sekretarzem stanu. Zwolennik sojuszu z Francją, przeszedł do opozycji wobec Waszyngtona, który opowiadał się za porozumieniem z Anglią.

Stając na czele...

JERMOŁOW Aleksiej Pietrowicz (24 V 1777 - 11 IV 1861), gen. ros.

Ofic. art., brał udział w tłumieniu powstania kościuszkowskiego, 1796 uczestniczył w wyprawie do Persji, 1808 gen.-mjr.

W początkach wojny 1812 szef sztabu 1 Armii Zachodniej, odznaczył się pod Możajskiem osobiście prowadząc kontratak na redutę Rajewskiego, pod Małojarosławcem dowodził prawym...