MURAD BEJ Muhammad (1750 - 22 IV 1801), wódz Mameluków

Pobity przez Bonapartego 1798 w bitwie pod Piramidami, wycofał się do Górnego Egiptu, ścigany przez Desaixa. Pokłócony z władzami turec., odmówił uczestniczenia w bitwie pod Heliopolis. Zawarł 14 III 1800 porozumienie z Kleberem, uznał zwierzchność Francji, w zamian za co oddano mu Górny Egipt...

OŁSUFIEW Zachar Dmitrijewicz (1773 - 1 IV 1835), gen. ros.

Od 1786 w służbie wojsk., 1798 gen.-mjr, popadł w niełaskę u cara Pawła I i w 1800 został usunięty z armii. Wrócił do służby za panowania Aleksandra I, walczył pod Austerlitz w korpusie Buxhówdena. W kampanii 1807 bił się pod Pruską Iławą i Lidzbarkiem Warmińskim.

Po zawarciu pokoju w Tylży...

OSTEN-SACKEN Fabian Wilgielmowicz, ks. (31 X 1752 - 19 IV 1837),gen. ros.

Od 1766 w służbie wojsk., bił się pod rozkazami Suworowa z konfederatami barskimi. 1794 walczył z powstaniem kościuszkowskim na Litwie. Wziął udział w wyprawie do Szwajcarii Rimskiego-Korsakowa, dostał się do niewoli i dopiero w 1801 powrócił do Rosji.

W kampanii 1806-1807 dow. dyw. w armii...

OUDINOT Nicolas-Charles (25 IV 1767 - 13 IX 1847), ks. Reggio, marsz. cesarstwa

Ur. w Bar-le-Duc, dep. Meuse, syn piwowara. 1784 rozpoczął służbę wojsk., 1789 kpt. gwardii narodowej, w 1790 dow. gwardii narodowej dep. Meuse. 1793 dow. 4 półbryg., w XII tegoż roku po raz pierwszy ranny (później zdarzy się to jeszcze 31 razy, co będzie swoistym „rekordem” wśród marsz.)...

PAOLI Pasąuale (5 IV 1725 - 5 II 1807), polityk kors., rzecznik niepodległości Korsyki

Ukończył szkołę wojsk, w Neapolu, służył w p. Corsican Re-fugiees, dowodzonym przez ojca. W 1755 dowodził powstaniem przeciwko Genui, od 1757 na czele powstańczego rządu kors. Po przejęciu w 1768 przez Francję praw do Korsyki kontynuował walkę ojej niepodległość. 1769 pokonany przez Francuzów...

PICHEGRU Jean-Charles (16 II 1761 - 5 IV 1804), gen. franc.

Ur. w Planches, dep. Jura, syn rolnika, repetytor matematyki w szkole wojsk, w Brienne, gdzie jego uczniem był Bonaparte.

Od 1780 w armii, brał udział jako podofic. w amer. wojnie o niepodległość. 1793 mianowany z kpt. gen. bryg. i zaraz potem gen. dyw. oraz dow. Armii Renu. 1794 dow. Armii Północy i...

POTOCKI Włodzimierz (5 V 1789 - 8 IV 1812), ofic. poi.

Syn targowiczanina Stanisława Szczęsnego, otrzymał od cara Aleksandra I stopień płk. armii ros. za wystawienie p. kozaków. 1808, by zmyć plamę na pamięci ojca, wstąpił do wojska poi., wystawił własnym kosztem baterię art. konnej. 1809 szef szwadronu, odznaczył się pod Raszynem i Sandomierzem...

PRADT Dominique (23 IV 1759 - 18 III 1837), amb. franc. w Warszawie

Ur. w Allanche, dep. Can-tal, ukończył studia teologiczne w Paryżu i przyjął święcenia kapłańskie. 1789 deputowany kleru do Stanów Generalnych, w 1791 udał się na emigrację ze swoim protektorem, arcybp. Rouen.

Do Francji powrócił w początkach Konsulatu w 1802 dzięki wstawiennictwu swego...

RAPP Jean (27 IV 1771 - 8 XI 1821), gen. franc.

Ur. w Colmarze, dep. Haut-Rhin, w rodzinie protestanckiej, miał być pastorem. Od 1788 w wojsku, 1794 ppor., 1796 adiutant Desaixa. Walczył nad Renem, wielokrotnie ranny. Uczestniczył w wyprawie do Egiptu, 1800 wrócił do Francji.

Po śmierci Desaixa pod Marengo został wspólnie z Savarym adiutantem...

ROCHAMBEAU Donatien, hr. de (7 IV 1755 - 20 X 1813), gen. franc.

Ur. w Paryżu, syn Jeana-Baptiste, 1769 por. art., 1780 wysłany do Ameryki, uczestniczył w oblężeniu Yorktown, 1783 wrócił do Francji. 1791 gen. bryg., 1792 gen. dyw., służył na Antylach, od 1796 dow. oddziałów posłanych na San Domingo, 1797 odesłany do Francji, 1800 dow. dyw. w Armii Italii. 1801...

RYMKIEWICZ Franciszek (30 XII 1756 - 27 IV 1799), gen. poi.

Ur. w Braniewie. Służbę wojsk, rozpoczął w armii ros., od 1790 w wojsku poi., uczestnik wojny 1792, w powstaniu kościuszkowskim gen.-mjr, brał udział w obronie Warszawy i wyprawie do Wielkopolski. Ofic. Legionów Polskich, 1798 dow. 2 Legii, śmiertelnie ranny nad Adygą, zm. w Mediolanie.

SAVARY Anne-Jean-Marie-Rene (26 IV 1774 - 2 VI 1833), ks. Rovigo, gen. franc.

Jeden z zaufanych ludzi Napoleona. Ur. w Marcq-et-Chevrie-res, dep. Ardenów. Od 1789 w wojsku, walczył nad Renem, 1797 adiutant Desaixa, z którym uczestniczył w wyprawie do Egiptu. Po śmierci Desaixa pod Marengo został adiutantem Bonapartego. Zyskawszy jego zaufanie, wykonywał odpowiedzialne zadania...

SCHWARZENBERG Karl Philipp, ks. von (15 IV 1771 - 15 X 1820), feldmarsz. austr.

Wódz naczelny sprzymierzonych 1813-1814. Ur. w Wiedniu, należał do starej rodziny arystokratycznej, mającej ogromne posiadłości w Czechach. Ukończył wiedeńską akademię wojsk., od 17 roku życia w armii, kawalerzysta. Od 1792 brał udział w wojnie z rewolucyjną Francją, odznaczył się pod...

SENARMONT Alexandre-Antoine (21 IV 1769 - 26 X 1810), gen. franc.

Ur. w Strasburgu, syn gen. art., 1785 ukończył szkołę art. w Metz. Walczył w Armii Północy oraz Armii Sambry i Mozy, 1800 odznaczył się pod fortem Bard, otwierając drogę wojskom franc.

1805 zastępca szefa sztabu art., uczestnik kampanii 1805, 1806-1807, bił się pod Austerlitz, gdzie bronił...

SOUHAM Joseph (30 IV 1760 - 28 IV 1837), gen. franc.

Ur. w Lubersac, dep. Correze, od 1782 w służbie wojsk. 1792 wybrany ppłk. ochotników rodzimego dep., 1793 gen. bryg. i gen. dyw. 1794 pobił gen. Clarfayta pod Courtrai i ks. Yorku pod Turcouing.

1799-1801 walczył pod rozkazami Moreau i był z nim blisko związany, dlatego nie cieszył się zaufaniem...

SUŁKOWSKI Paweł Antoni (31 XII 1785 - 13 IV 1836), gen. poi.

Ur. w Lesznie. Służbę wojsk, rozpoczął w XII 1806, kiedy to własnym sumptem wystawił 1 (potem 9) pp. i został jego dow. w randze płk. 1807 wziął udział w oblężeniu Kołobrzegu. 1808 posłany ze swym p. do Hiszpanii, uczestniczył w obronie Toledo i wyprawie do Andaluzji, mianowany gub. Malagi...

TOLL Karl Fiodorowicz (19 IV 1777 - 5 V 1842), gen. ros.

Pochodził z rodziny holend., od wieków osiadłej w Estonii. W wojsku od 1796, uczestnik wyprawy Rimskiego-Korsakowa do Szwajcarii, brał udział w kampanii 1805 przeciw Francji i w wojnie z Turcją 1806-1809. Od 1810 w sztabie przybocznym cara Aleksandra I, zajmował się kwatermistrzostwem. Wiosną 1812...

TOUSSAINT-LOUVERTURE Franęois-Dominique (20 V 1743 - 7 IV 1803), polityk i gen., przywódca Murzynów z San Domingo

Wziął udział 1791 w powstaniu niewolników i stał się jego wodzem. Od 1793 w służbie hiszp., w 1794 po zniesieniu niewolnictwa przez władze rewolucyjnej Francji, przeszedł na stronę Republiki Francuskiej. 1794 gen. bryg., 1795 gen. dyw., 1797 nacz. wódz wojsk franc. na Haiti.

1798 odparł ataki...

TUCZKOW Nikołaj Aleksiejewicz (16 IV 1765 - 30 X 1812), gen. ros., brat Aleksandra, Pawła i Siergieja

Uczestnik wojny ze Szwecją 1788-1790 i Polską 1792, tłumił też powstanie kościuszkowskie. 1799 dowodził sewskim p. muszkie-terskim i spod Zurychu przedarł się z bagnetem w ręku do Szafuzy.

W kampanii 1806-1807 przeciwko Francji powierzono mu dyw., a potem korpus. Pod Pruską Iławą sprawował...

VILLENEUVE Pierre-Charles de (31 XII 1763 - 22 IV 1806), adm. franc.

Ur. w Valensole, dep. Basses-Alpes, w prowansalskiej rodzinie szlacheckiej, która dała Francji wielu marynarzy. Od 1778 w marynarce, uczestniczył w amer. wojnie o niepodległość w eskadrze adm. de Grasse’a. W przeciwieństwie do swoich kolegów nie emigrował po wybuchu Rewolucji. 1793 aresztowanyjako...