EWOLUCJA POGLĄDÓW DOTYCZĄCYCH MEDIÓW - II FAZA – SPRAWDZANIE TEORII WSZECHMOCNYCH MEDIÓW

- od lat 30 – 60 XX w.

- środki masowe ustępują innym sposobom perswazji, przy czym same niezmiernie rzadko wywołują radykalną zmianę postaw w zachowaniu

Teoria ograniczonego wpływu

Recepcja przekazów medialnych jest wysoce selektywna

Interpretacja treści przekazów medialnych, jest różna u...

Kształtowanie się granic Polski w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu

Granica zachodnia:

-luty 1945 - konferencja jałtańska - przyznanie Polsce obecnych ziem zachodnich (tzw. ziemie odzyskane)

- lipiec 1945 - konferencja poczdamska - ustalenie granicy zachodniej na Nysie Łużyckiej, Odrze i linii na zachód od Szczecina i Świnoujścia

- 1950 - uznanie i ratyfikowanie granicy...

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Początek wojny

Oskara Lange w pierwszych miesiącach wojny pochłaniały - obok wytężonej pracy naukowej - gorączkowe próby znalezienia sposobu dopomożenia bliskim mu ludziom w okupowanej Polsce, zwłaszcza polskim uczonym i działaczom socjalistycznym. Władysław Malinowski, Artur Salman, Wiktor Ehrenpreis byli jego...

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Ocena charakteru wojny

Dla Langego początek konfliktu zbrojnego w Europie stał się impulsem do podjęcia próby określenia stanowiska ruchu socjalistycznego wobec wojny. W środowisku polskich socjalistów powszechnie uważano, iż druga wojna światowa u swych podstaw miała konflikt między faszystowskimi Niemcami z jednej strony a...

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Wizje powojennej Europy

Polski ekonomista dawał wyraz przekonaniu o istnieniu doniosłych przesłanek porozumienia ze Związkiem Radzieckim i Czechosłowacją. Zgodnie z rozpowszechnionym wówczas poglądem, zakładał możliwość ponowienia się w przyszłości zagrożenia niemieckiego, a w związku z tym za konieczne uznawał...

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Granice Polski

Pochodną tych poglądów była teza o niemożliwości utrzymania przedwojennych granic Polski. Polski ekonomista uważał, że granica wschodnia powinna być ustalona z ZSRR na drodze przyjaznego porozumienia w sposób uwzględniający interesy wszystkich zainteresowanych narodów. Takie porozumienie przyniosłoby...

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - "Apel do rozsądku"

Już pierwsze wystąpienia Langego w 1943 r. spotkały się z gwałtowną reakcją środowisk związanych z Komitetem Narodowym Amerykanów Polskiego Pochodzenia. "Nowy Świat" otwarcie oskarżał Langego o działalność na rzecz komunistów i Związku Radzieckiego oraz o zdradę interesów polskich. Z ostrą...

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Spotkanie z Mikołajczykiem

29 maja profesor opuścił Związek Radziecki, a 7 czerwca ponownie był już w Chicago. Tymczasem od 5 czerwca w USA przebywał Mikołajczyk. Wizyta ta miała bardzo dobrą oprawę i nadano jej znaczny rozgłos. Polski premier aż trzykrotnie spotykał się z prezydentem Rooseveltem, który zapewniał go, iż może...

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Zaproszenie do PKWN

15 lipca 1944 r. Wasilewska i Edward Osóbka-Morawski wystosowali do Langego telegram, w którym zapowiadali utworzenie polskiego rządu tymczasowego na bazie Krajowej Rady Narodowej i prosili profesora o objęcie w tym rządzie teki ministra spraw zagranicznych. Nim jednak Lange zdążył odpowiedzieć, 21 lipca w...

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Wobec polityki PKWN

W tym czasie na postawę Langego wpływały i inne względy, zwłaszcza zaś kierunek polityki PKWN. Jego głębokie zaniepokojenie wywołał stosunek Komitetu do powstania w Warszawie. Stanowisko swe sformułował jednoznacznie: "Niezależnie od tego, jakie by były polityczne motywy powstania, w obecnej chwili...

Procesy urbanizacyjne w Polsce po II wojnie światowej

Po II wojnie światowej szczególnie szybko rozwijały się miasta, gdzie zaczęły powstawać nowe zakłady przemysłowe.

Dokonania i porażki Jana III Sobieskiego. Wojny z Turcją w II poł. XVII w.

I tu następuje pewne rozdwojenie polityki Jana III Sobieskiego , albowiem Jan III był uważany za zwolennika partii francuskiej natomiast okoliczności zmuszały go do walki z Turcją. Jan III Sobieski odniósł zwycięstwo pod Lwowem, rezultatem czego i następnej bitwy pod Żórawnem(1676.

Ekspansja kolonialna w II połowie XIX i początkach XX wieku

Wielki sukces odniosła natomiast Belgia, obejmując w posiadanie Kongo (1908), które już od 1885 roku pozostawało pod zwierzchnictwem króla belgijskiego Leopolda II.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Zapisał się na II rok studiów Wydziału Filozoficznego, na Filologię Polską. 1963 roku brał udział w II sesji Soboru Watykańskiego.

Geneza II wojny światowej

Wybuchła największa wojna w dziejach świata – II wojna światowa- która trwała niemal 6 lat. To wszystko zapoczątkowało tą straszna, wielką i okrutną batalię jaka była II wojna światowa.

Absolutyzm oświecony na przykładzie Fryderyka II, Marii Teresy oraz Katarzyny Wielkiej

Podczas gdy we Francji monarchia już w XVII wieku przeżywa ostry kryzys, z którego nie będzie się w stanie podźwignąć, Prusy wchodzą dopiero w okres reform absolutystycznych za czasów panowania Fryderyka II, Rosja natomiast musiała czkać na owe reformy do 1729 roku, czyli początku panowania Katarzyny Wielkiej, w Austrii zostały one wprowadzone przez Józefa II oraz Marię Teresę.

Bliski Wschód po II wojnie światowej

Bliski Wschód to obszar rozciągający się od Turcji na północy po Jemen na południu oraz od Libii na zachodzie po Iran na wschodzie. Na bliksowschodnią sytuację polityczną miały wpływ decyzje, które zapadały w Europie i ambicje mocarstwowe Wielkiej Brytanii i Francji. Układ polityczny, jaki...

Bolesław II Szczodry (Śmiały) - Informacje Ogólne

- urodził się ok.: 1042, zmarł: 1081 lub 1082

- na tronie w latach: 1058-1079

- ósmy władca dynastii Piastów

- poprzednik: Kazimierz Odnowiciel

- następca: Władysław I Herman

- syn: Kazimierza Odnowiciela i Dobronegi Marii

- żona : nieznana

- dzieci : Mieszko

- przydomek :

Szczodry - uzyskał go...

CHRONOLOGIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

Walki o Staliningrad 12 VII - 2 II 43 4. Ofensywa aliantów na zachodzie 7 II 3.

Czy II wojna światowa była nieunikniona?

III Rzesza już od początku rządów Hitlera była dobrze rozwinięta militarnie , a jakiekolwiek przeciwdziałania zadziałałyby na Hitlera jak "czerwona płachta na byka " ,który na pewno by chciał odeprzeć stawiany opór co także doprowadziłoby do rozpętania II wojny światowej.