Żyła główna górna

Ż. główna górna (v. cava superior) położona w śród piersi u powstaje ze zlania się dwóch żż. rami en 110-głowo wy ch (w. hrachio-cephalicae), prawej i lewej (na wysokości 1 stawu mostkowo-żebrowego prawego), w przeciwieństwie do układu tętniczego, w którym występuje tylko jeden pień...

Zatoka strzałkowa górna

 Zatoka strzałkowa górna (sinus sagi Hal is superior), nieparzysta, biegnie wzdłuż przyczepu sierpa mózgu w bruździe zatoki strzałkowej górnej od otworu ślepego do guzowatości potylicznej wewnętrznej. Zatoka ta uchodzi do spływu zatok położonego na tejże guzowatości. W swym przebiegu, zwłaszcza na...

Zatoka skalista górna

Zatoka skalista górna (sinus petrosus superior} tworzy tylny górny odpływ zatoki jamistej; ciągnie się ona ku tyłowi i bocznie wzdłuż górnej krawędzi części skalistej kości skroniowej w przyczepie namiotu móżdżku i uchodzi do części początkowej zatoki esowatej, czasem do zatoki poprzecznej. Zatoka...

Zyła oczna górna

Z. oczna górna (v. ophlhalmica superior). Rozpoczyna się ona u wejścia do oczodołu w jego przyśrodkowy  kącie oraz nad więzadłem powiekowym górnym jako ż. nosowo-czołowa (v. nasofronialis); żyła ta zespala się z ż. kątową (v. angulańs), odcinkiem początkowym ż. twarzowej. Ż. oczna górna biegnie...

Żyły tarczowe górne

Żż. tarczowe górne powstają w górnym biegunie płata bocznego tarczycy i w trójkącie t. szyjnej biegną prawie poprzecznie do ż. szyjnej wewnętrznej. Uchodzą one do niej albo samodzielnie, albo też wspólnym pniem z ż. językową. Z reguły obejmują one t. tarczową górną jako dwie żyły...

ŻYŁY KOŃCZYNY GÓRNEJ

Żyły kończyny górnej (jak również dolnej) tworzą dwa układy, powierzchowny i głęboki. Granicę między obu stanowi powięź ramienia i przedramienia (powięź szeroka i powieź podudzia). Żyły układu powierzchownego leżą na powięzi w podskórnej tkance łącznej i tłuszczowej, żyły układu...

ZASTAWKI ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH KOŃCZYNY GÓRNEJ

Żyły skórne są wyposażone w zastawki podobnie jak żyły głębokie, chociaż mniej licznie niż one. Ż. odłokciową i odpromieniowa przedramienia mają przeciętnie po 4 do 6 zastawek; ż. odłokciową ramienia 4 do 8, przy czym stale jedną ujściową; ż. odpromieniowa ramienia ma 6 do 8 zastawek i...

Żyły kończyny górnej

Kończyna górna ma dwa układy żylne: jeden powierzchowny albo skórny, który stanowi główną drogę żylną u zarodka; drugi głęboki albo podpowięziowy, który rozwojowo powstaje później. Układ powierzchowny swymi głównymi żyłami, odłokciową (v. basiiica) i odpromicniową (v. cephalica), odprowadza...

Żyła główna górna

Ż. główna górna (v. cava superior; cavus= pusty, czczy) jest wielkim nieparzystym pniem, do którego spływa krew wszystkich żył górnej nadprzeponowej połowy ciała (z wyjątkiem żył serca). Obszar jego drenowania odpowiada dość ściśle obszarowi zaopatrzenia łuku aorty oraz aorty piersiowej i obejmuje...

Początek, przebieg, koniec żyły głównej górnej

Ż. główna górna powstaje ze zlania się obu żył ramicnno-głowowych; połączenie to leży na powierzchni tylnej pierwszej chrząstki żebrowej prawej; stąd żyła zstępuje wzdłuż bocznego brzegu mostka, zataczając słaby łuk wypukły w stronę prawą; jej wklęsły brzeg lewy przylega clo aorty...

Dopływy i zespolenia żyły głównej górnej

U swego górnego końca ż. główna górna przyjmuje obie żyły ramienno-głowowe, które ją wytwarzają. W ciągu swego przebiegu uchodzi do niej jedno tylko większe naczynie, ż. nieparzysta, która tuż powyżej osierdzia wpada do jej tylnego obwodu. Ż. nieparzysta stanowi długi przewód zespoleniowy...

Struktura Żyły główna górna

Ż. główna górna nie ma zastawek; nic stwierdzono nawet ich szczątkowych pozostałości. Nic zawiera ona również składników kurczliwych w odróżnieniu od niższych ssaków; jest to może w związku z pionową postawą człowieka (Testut).

W dolnej części ż. główna górna objęta jest warstwą mięśniówki...

Żyła główna górna

Ż. główna górna — wielki pień nieparzysty, do którego spływa krew z całej górnej, nadprzeponowej części ciała — położona jest w jamie przedniej śródpiersia po prawej stronie aorty wstępującej. Powstaje ona na połączeniu iriostkowo-żcbrowym pierwszym prawym i zstępuje ku dołowi do prawego...

Żyły pośladkowe górne

Żż. pośladkowe górne (w. gluteae superior es) towarzyszą t. pośladkowej górnej częściowo podwójnie. L wejścia do miednicy w przekroju światło ich zieje; żyły te są wyposażone w zastawki. Do tyłu od m. gruszkowatego znajduje się silne zt^spolcnie z żż. pośladkowymi dolnymi.

Układ żż...

Żyła krezkowa górna

Ż. krezkowa górna (v. mesenterica superior). Jest ona największym dopływem ż. wrotnej. Przebieg i położenie jej są analogiczne do tychże towarzyszącej jej tętnicy.

Miedzy obu blaszkami krezki jelita cienkiego kieruje się ona wzdłuż prawego obwodu tętnicy i nieco do przodu od niej. Nieraz jednak...

Żyła trzustkowo-dwunastnicza górna tylna

Ż. trzustkowo-dwunastnicza górna tylna towarzyszy tętnicy tejże nazwy biegnąc w miąższu głowy trzustki lub ku tyłowi od niej i zespala się z gałęzią tylną ż. trzustkowo-dwunastniczcj dolnej . Ż. trzustkowo-dwunastnicza górna przednia biegnie do przodu od głowy trzustki między nią a...

GAZETA WIEJSKA DLA GÓRNEGO ŚLĄSKA

GAZETA WIEJSKA DLA GÓRNEGO ŚLĄSKA, tygodnik, wychodzący w Opolu od stycznia 1849 do września 1850, wyd. i red. przez B. Bogedaina. Założony w okresie rewol. wystąpień Wiosny Ludów, pomyślany był jako środek zapobiegania radykalizacji mas ludowych. Przy tym spełniał jednak rolę pozytywną, choć...

ORDUNEK GÓRNY

Śląska kodyfikacja prawa górniczego z 1528, wydana przez księcia opolskiego Jana i margrabię brandenburskiego Jerzego dla kopalń srebra i ołowiu w Tarnowskich Górach.

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Górna Wolta (Burkina Faso)

 

W Górnej Wolcie władzę sprawował Maurice Yameogo, po nim gen. Sangoule Lamizana. Jego kolejny wojskowy następca zmienił nazwę kraju na Burkina Faso (1984).

Obecnym dyktatorem jest kpt. Blaise Compaore.