Stosowanie wkładów koronowych i koronowo-korzeniowych w wieku rozwojowym

Dla wkładów koronowych stosowanych w wieku rozwojowym obowiązuje: gwarancja zachowania żywej miazgi, przestrzeganie wszystkich procedur postępowania klinicznego jak u pacjentów dorosłych, w ubytkach głębokich uformowanie ściany z cementu w formie sześcianu, dochodzącego do wysokości 2,0 mm poniżej poziomu zewnętrznego ubytku (konieczność zachowania szczelności brzeżnej w obrębie szkliwa), stosowanie materiałów biozgodnych (jak u pacjentów ...

Stosowanie koron protetycznych w wieku rozwojowym

Korony protetyczne na zęby u dzieci winny być traktowane jako korony czasowe - wymieniane po zakończonym okresie rozwojowym na konstrukcje docelowe.

Stosowanie mostów protetycznych w wieku rozwojowym

Reasumując można stwierdzić, że; -    mosty w wieku rozwojowym mają ograniczone zastosowanie; wyłącznie jako uzupełnienia tymczasowe i o specjalnej konstrukcji zabezpieczającej dalszy rozwój szczęk i łuków zębowych, -    filarem dla mostu może być wyłącznie ząb o ukształtowanym korzeniu (w przypadkach siekaczy górnych następuje to po 12-roku życia), -    do oparcia wypustki okluzyjnej przęsła mostu ...

Wady rozwojowe ucha

Poza wielką różnorodnością umiejscowienia, wielkości i kształtu małżowiny usznej istnieją rozmaite, zniekształcające nieprawidłowości. „Ucho nietoperza"jest jedną z najczęściej spotykanych postaci spowodowanych przerostem lub nadmiernym wygięciem chrząstki małżowiny albo zaburzeniem ufałdowania...

Plastyczność rozwojowa mózgu dziecka

Plastyczność rozwojowa mózgu obejmuje zjawiska tworzenia i dojrzewania połączeń międzyneuronalnych w czasie rozwoju embrionalnego. Apoptoza może służyć ponadto do eliminowania niewłaściwych połączeń powstałych wskutek błędów rozwojowych.

Wrodzone nieprawidłowości rozwojowe

Wielorakie anomalie w różnym zakresie wpływają na kostny, mięśniowy i nerwowy aparat ruchowy. Można wymienić np. nieprawidłowy rozwój kostny kręgosłupa (skolioza), który często przebiega z innymi zmianami szyi, twarzy, jak np. zespół Klippel-Feila. Do tych niekorzystnych można zaliczyć też...

Eksternalizacja i internalizacja działalności badawczo-rozwojowej. Współdziałanie wielkich korporacji i małych firm

Wraz z pogłębianiem się podziału pracy i ze specjalizacją towarzyszącą ewolucji gospodarczej i naukowo-technicznej następuje wydzielanie się działalności badawczo-rozwojowej z wielkich korporacji. Proces ten nazywa się eksternalizacją działalności badawczo-rozwojowej.

Następstwa rozwojowe wczesnego uszkodzenia mózgu

Wczesne uszkodzenie mózgu noworodków urodzonych przedwcześnie stanowi' wysokie ryzyko zaburzeń rozwoju. Nie przesądza jednak w sposób jednoznaczny o trwałych i nieodwracalnych następstwach. Ewolucja zmian może przebiegać różnorodnie, a plastyczność mózgu i kompensacja funkcjonalna mogą prowadzić do...

Zaburzenia rozwojowe zębów

Zaburzenia rozwojowe zębów są następstwem negatywnego wpływu czynników oddziałujących w okresie odontogenezy.

Dziecko z wrodzoną wadą rozwojową

Badając dziecko, zwracamy uwagę nie tylko na ewentualne wady rozwojowe, ale także na to, czy nie występują cechy dysmorfii, tj. 3 przedstawiono przykłady wad rozwojowych i cech dysmorficznych.