NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY ROZWOJOWE WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE - Wiek poniemowlęcy: Rozwój obrazu własnej osoby

U dzieci wieku od 2 do 3 lat następuje rozwój odrębności psychicznej i poczucie własnego „Ja” czyli światowość siebie jako osoby. Dzieci zaczynają używać zaimka „ja w tzw. „Pędzie posiadania” – przywłaszczenia sobie przedmiotów i obrony własnych rzeczy przed rówieśnikami oraz w „dziecięcym...

Cykl rozwojowy glisty ludzkiej

Cykl rozwojowy glisty ludzkiej: pasożyt, bytuje w jelicie cienkim człowieka, jest rozdzielnopłciowa, samice są większe 20-40cm, ciało mają wyprostowane, a samce są mniejsze do 14cm.

Cykl rozwojowy włośnia krętego

Cykl rozwojowy włośnia krętego: Włosień kręty jest jednym z najgroźniejszych pasoźytów.

Glony - Cykl rozwojowy glonów

W rozwoju glonów wyższych (zielenic, brunatnic, krasnorostów) występuje przemiana pokoleń, czyli występowanie pokolenia płciowego, gametofitu, i bezpłciowego, sporofitu, w cyklu życiowym.

Gametofit - jest pokoleniem płciowym. Powstaje z haploidalnego zarodnika. Jego rolą jest wytwarzanie gametangiów -...

Fazy rozwojowe nauki o stosunkach międzynarodowych

Nauka o s. międzynarodowych rozwijała się w trzech fazach .

W fazie pierwszej - elektyzmu teoriopolitycznego badana rzeczywistość jest po prostu rejestrowana .

W fazie drugiej – heterogenizmu – powstają zalążki ogólnej teorii, a wiele nauk szczegółowych zaczyna integrować się wokół niej .

W...

Zmiany rozwojowe jelit

W późniejszym stadium rozwojowym (u zarodka 40—50 mm długości) pętle zawarte w worku przepuklinowym cofają się z powrotem do jamy brzusznej (odprowadzenie przepukliny, repositio). Wskutek dalszych procesów rozwojowych przebija się ona następnie na zewnątrz wytwarzając odbyt.

Zmiany rozwojowe krezki pętli pępkowej

Długa krezka pętli pępkowej obu swymi blaszkami obejmuje naczynia krezkowe górne i ich rozga-ł ęzienia, które zaopatrują jelito cienkie, jelito ślepe, okrężnicę wstępującą i większą część okrężnicy poprzecznej. Wraz z obrotem wielkiej pętli jelitowej o 18o° położenie krezki musi również...

Wady rozwojowe odbytnicy

Najbardziej znane wady rozwojowe odbytnicy obejmujemy nazwą zaniku odbytu (atresia ani s.

Wady rozwojowe pęcherza

Do ciężkich wad rozwojowych należy pęcherz podwójny (resica (łupiex) czy pęcherz dwudzielny (lesica bilorularis), strzałkowo ustawioną przegrodą podzielony na dwie części. Do bardzo rzadkich zboczeń rozwojowych należy brak pęcherza.

WADY ROZWOJOWE jądra

W przypadkach zupełnie wyjątkowych połączonych zwykle z innymi ciężkimi wadami rozwojowymi może brakować obu jąder.

WADY ROZWOJOWE PRĄCIA

Wspomnimy jeszcze tylko o wadzie rozwojowej, w której wędzidełko napletka występuje po stronie grzbietowej (pseudofrenulum).

Wady rozwojowe jaowodu

Niezbyt rzadko w części bocznej bańki, przeważnie w sąsiedztwie lejka spotyka się lejki dodatkowe. Według Testut występują one średnio raz na trzynaście przypadków. Najczęściej zdarza się jeden lejek nadliczbowy, rzadziej dwa; w jednym przypadku znaleziono trzy lejki. Lejki dodatkowe mają budowę...

Wady rozwojowe macicy

Wymienione wady rozwojowe mogą nie stanowić przeszkody w zajściu w ciążę, a lżejsze ich postacie nawet w odbyciu prawidłowego porodu.

Wady rozwojowe pochwy

Wady te często towarzyszą innym zaburzeniom rozwojowym (megacolon) f jednak jednostki nimi obarczone mogą nieraz być zdolne do życia. W mniejszych stopniach wad rozwojowych (np.

Wady rozwojowe pochwy

Pierwotnie w miejscu powstania błony dziewiczej znajduje się u zarodka pełny czop nabłonkowy, który otwiera się dopiero w 6 miesiącu życia płodowego. Jeżeli wyjątkowo nie następuje normalne skanalizowanie, to zamiast czopa wytwarza się obhta tkanka łączna; powstaje wtedy przegroda zamykająca...

WADY ROZWOJOWE zewnętrznych części płciowych kobiecych

Inne postacie wad rozwojowych występują analogicznie do odpowiednich męskich, chociaż rzadziej od nich; nazywamy je podobnie, np.

WADY ROZWOJOWE SERCA

Te właśnie momenty są szczególnie wrażliwe na działanie czynników hamujących normalne procesy rozwojowe.

Wady rozwojowe przegrody serca

W przypadkach złożonych wad rozwojowych serca, utrudniających przepływ krwi drogą prawidłową, komunikacja między obu przedsionkami może okazać sięnawet korzystna.

Wady rozwojowe przegrody międzykomorowej

Czasem przegroda międzykomorowa może w ogóle się nie wytworzyć; mówimy wówczas o sercu jednokomo-rowym (cor monoientńculare). Czasem przegroda międzykomorowa może miec lukę w swej części błoniastej. Równocześnie występować mogą luki w przegrodzie spira j opuszki serca i zarodkowego wspólnego pnia...

Wady rozwojowe początkowej części aorty i pnia płucnego

Zwężenie aorty i tętnicy płucnej powstawać może nie tylko w związku z nieprawidłowym rozwojem przegrody wspólnego pnia tętniczego. Wytwarzać się ono może również wskutek zrośnięcia się jego zastawek w pojedynczą zastawkę pierścieniowatą.

Poza tym przegroda wspólnego pnia tętniczego i...