Megalopolis (Grecja)

Czytaj Dalej

Grecja Homera, Fidiasza, Sofoklesa, Platona spełnia zadania uwertury i jest prologiem, powołując się na znane przykłady wykaż związki literatury z tradycją literatury antycznej.

Grecja Homera, Fidiasza, Sofoklesa, Platona spełnia zadania uwertury i jest prologiem, powołując się na znane przykłady wykaż związki literatury z tradycją literatury antycznej.

 

1. Sztuka i kultura oraz literatura starożytnej Grecji zalążkami kultury Europejskiej.

Antyk podobnie jak Biblia stanowią...

Okres świetności Grecji

Te półtora wieku po wojnach perskich było okresem wielkiej  świetności cywilizacji greckiej. Co prawda, Grecję mocno wyniszczyła rozpaczliwa walka o hegemonię między Atenami, Spartą i innymi państwami (wojna peloponeska 431—404 przed Chr.), a w r. 338 Macedończycy stali się właściwymi panami Grecji;...

Ogolna charakterystyka kultury starozytnej Grecji i Rzymy

Grecja

Jednym z najwazniejszych osiagniec starozytnych Grekow, z pewnoscia najwazniejszym patrzac z perspektywy rozwoju cywijizacji europejskiej jest stworzenie filozofii. Filosofia ( doslownie "zamilowanie do madrosci"). Jest to termin wprowadzony przez Grekow dla okreslenia sposobu rozumienia swiata, ktory nie...

Grecja jako korzenie cywilizacyjne dla Europy / filozofia / nauka / demokracja

Cywilizacja grecka rozpadła się na fazy:

- okres kolonizacji helleńskiej

- okres pojawienia się Imperium Perskiego (wojny grecko – perskie)

- okres potęgi macedońskiej

Ważne instytucje dla Europy

- wpływ greckich państw – miast (polis)

- w polis rodzi się pojęcie obywatela, sprawiedliwości...

Wątki elitystyczne w starożytnej Grecji (Karosław Jowalczyk)

Ateny

- demokracja wykluczająca – tylko 10% mieszkańców decydowało o polityce

- elity – Rada 500, Areopag

Antyfon – wyjątek w greckiej filozofii – postuluje równość wszystkich ludzi

Sokrates

- postulat merytokracji

- utożsamianie władzy z łaską dostępną tylko dla nielicznych

- polityka – dbanie...

Swobodny przepływ usług: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa K.E vs. Francja, Włochy, Grecja

Chodziło o świadczenie wyspecjalizowanych usług turystycznych w tych krajach. Każde z tych państw, argumentując to troską o wysoki poziom usług świadczonych obywatelom, uzależniły prawo do uzyskania licencji na oprowadzanie wycieczek w tych krajach od zdanai egzaminu językowego. Z powodu ogromnej...

Komisja UE v. Francja., Grecja , Włochy (sprawa związana z przewodnikami turystycznymi oraz językiem, którym powinni się posługiwać przy oprowadzaniu turystów)

Państwa wyżej wymienione w imieniu tego, że dbają o wysoki poziom usług turystycznych, uznały, że przewodnik turystyczny powinien mieć specjalną licencję po zdaniu egzaminu językowego tylko w tym państwie, w którym chce być przewodnikiem.

Komisja Europejska uznała, że jest to dyskryminacja i...

Dziedzictwo Antycznej Grecji i Egiptu

Zainteresowania spuścizną starożytnych Greków, które zostały rozbudzone we Włoszech szczególnie w okresie renesansu, przyniosły pierwsze opisy ruin, pomników i wielkich rzeźb antycznych. Wzbudzały one wiele entuzjazmu wśród ówczesnych artystów. Także rabunkowe poszukiwania archeologiczne bardzo...

Architektura starożytnej Grecji

Nazwa "Grecy" została nadana przez Rzymian. Sami Grecy nazywali siebie Hellenami. Tworzyli bardzo niejednolite społeczeństwo, aczkolwiek kultura i wierzenia poszczególnych szczepów były do siebie bardzo zbliżone.

OKRESY

- geometryczny: 1100-700 r. p.n.e. (architektura zachowana szczątkowo; nazwa pochodzi...

Grecja starożytna

Początki miasta

W Grecji zaledwie 25 do 30 % ziemi stanowiły grunty rolnicze. Grecy podjęli próbę poszerzenia powierzchni pól uprawnych poprzez wykarczowanie lasów. Skutej jednak był przeciwny do oczekiwanego. Wody spłukały cienką warstwę ziemi, kiedy straciła ona umocnienie w postaci korzeni. To...

Historia starożytnej Grecji

Wczesne dzieje

Od okolo 1500 do 1000 r. pne. w Grecji, na kontynencie i na wyspach takich jak Kreta, istnialy liczne male, ale bogate krolestwa. Po wielu latach potege mykenskich i kretenskich miast zniszczyli najezdzcy, ogien i trzesienia ziemi.

Miasta - panstwa

Po okresie najazdow i wojen Grecja ponownie...

Igrzyska i teatr w starożytnej Grecji

OBYCZAJE GREKÓW

Wszystko, co się robiło w starożytnym świecie, robiło się dla bogów. Teatr i przedstawienia teatralne urządzano ku czci Dionizosa, boga zabaw, rozrywki, winorośli. Pierwsze przedstawienie zorganizował Pizystrat - tyran ateński.

W pierwotnych przedstawieniach grał tylko jeden aktor...

NAJDAWNIEJSZE DZIEJE GRECJI

Cywilizacja minojska (2000 - 1450/1400 r. p.n.e.) powstała na Krecie, a dokładniej w mieście Knossos, znanym z mitów np. o Ikarze. Rozwinęła się w niej kultura pałaców, gdzie pałace były ośrodkiem władzy, życia towarzyskiego, rezydencją króla, centrum gospodarczym. Minojczycy mieli swoje pismo, którego...

Rola igrzysk olimpijskich w starożytnej Grecji

Igrzyska Olimpijskie goszczą w kulturze Grecji od 776 roku p.n.e. , kiedy to po raz pierwszy odbyły się one w Olimpii ( inne źródła podają Pisę), która to była miejscem kultu i składania ofiar Jowiszowi i innym bogom.

Dzięki działaniom pierwotnych mieszkańców Elidy (państwo, w którym znajdowała się...

ROLA POLIS W STAROŻYTNEJ GRECJI

W moim wypracowaniu postaram się udzielić odpowiedzi na pytanie: "Jaką rolę odgrywała polis w starożytnej Grecji?". Zanim przystąpię do odpowiedzi na to pytanie, wyjaśnię co to jest polis.

Polis to miasto - państwo, ukształtowały się prawdopodobnie około IX w. p.n.e. w greckich koloniach w Azji...

Rywalizacja Sparty i Aten w świecie greckim - KALENDARIUM WALK SPARTY I ATEN O HEGEMONIĘ W GRECJI

446

Zawarcie pokoju trzydziestoletniego między Spartą (Związkiem Peloponeskim) a Atenami (Związkiem Mor-skim).

444

Wygnanie z Aten przez ostracyzm Tukidydesa, przywódcy (po Kimonie) stronnictwa umiarkowanego.

444 - 429

Rządy Peryklesa w Atenach, okres największego rozkwitu Aten. Perykles, przywódca...

Sparta i Ateny, jako dwa największe polis starożytnej Grecji

W dziejach Grecji starozytnej dwa miasta-panstwa odegraly role szczególna. Byly to Sparta i Ateny. Ich rywalizacja byla nie tylko walka o wplywy polityczne, ale takze konfrontacja dwóch róznych modeli sprawowania wladzy i organizacji zycia publicznego.

Sparta powstala na Pólwyspie Peloponeskim (Lakonia) w XII w...

Starożytna Grecja – postacie

Kreta

(rozkwit: 2000 r. - 1450 r. p.n.e.)

1. Minos - król Krety (żona-Pazyfae, dzieci-Deukalion, Androgenos, Ariadna i Fedra)

Mykeny

(napływ Achajów: 1900 r. p.n.e.)

1. Agamemnon - król Myken

Troja

(wojna trojańska: 1200 r. p.n.e.)

1. Parys (Aleksander) - porywa Helenę, pocz. Wojny trojańskiej...

Starożytna Grecja - DZIEJE STAROŻYTNEJ GRECJI, POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Początki cywilizacji greckiej datują się od przełomu II i III tysiąclecie p.n.e. Związane są z powstaniem najstarszej na tym terenie kultury - kultury minojskiej - od legendarnego Minosa.

W III tys. Kreta zaludnia się przybyszami z Azji Mniejszej. Osiedlili się oni również na wyspach Morza Egejskiego...

Starożytna Grecja - WIELKA KOLONIZACJA

VIII w. to czas klęsk dotykających gospodarkę grecką. Pojawiły się też ostre konflikty. Brak żywności wobec rosnącej liczby mieszkańców, chęć zdobycia ziemi uprawnej dla zapewnienia dostatniego bytu, pragnienie wzbogacenia się - to zapoczątkowało proces nazywany wielka kolonizacja.

Kierunki...