Mega Man X (seria)

Czytaj Dalej

BREGUET 690 (seria) - samoloty

Francuski samolot wielozadanio­wy Breguet 690, zaprojektowany w 1934 r., trafił do produkcji seryj­nej w 1937 r. i był wytwarzany w kilku wersjach: Bre 691C3 - trzy-miejscowy myśliwiec, 691A3 - sa­molot rozpoznawczy, 691B2 - dwu-miejscowy lekki bombowiec i 691AB2 - bombowiec nurkujący. Ta ostatnia wersja...

Aktywne fotografowanie - Serie zdjęciowe

Studenci mają wykonać trzy zdjęcia ilustrujące jakieś wskazane pojęcie socjologicz­ne (zob. Theory and Practice of Visual Sociology 1986 : 64) .

Przykładowe pojęcia:

- rytuał, - dewiant,

- kolejka,

- mała grupa,

- konsumpcja pokazowa,

- tłum,

- audytorium,

- konwersacja,

- sankcje...

Struktura osobowości w interpretacji Murraya (np. przebiegi, serie, instytucje osobowości)

Na poglądy Murraya dotyczące struktury osobowości silny wpływ wywarła teoria psychoanalityczna lecz różni się ona pod wieloma względami od ortodoksyjnego stanowiska Freuda. M. raczej wystrzega się stosowania słowa „struktura”. Uważa, że osobowość jest zwykle w stanie płynnym. Jednak M. wyróżnia...

The richest man in the world

The richest man in the world is Sultan Haji Hassanal Bolkiah, the twentyninth Ssultan of Brunei.He is descended from one of the oldest ruling dynasties on earth.

When one of his daughter was eleven years old, he gave her a birthday party. It was in ballroom of Claridges Hotel in Mayfair, London, and it cost...

Every man is the architect of his own future

Today many people are pessimist, they are dissatisfied with life, they think that everything is unjustly ,they always complain. But also many of people who are self-contented they achieve hapiness, they enjoy life, they also are enthusiastic about small things. In my view everyone is they architect of his own...

WIE SCHREIBT MAN EINE INHALTSANGABE?

Wenn wir etwas erzählen oder nacherzählen, soll der Zuhörer oder der Leser die Geschichte spannend finden: sie soll lebendig und unterhaltsam sein. Wir sind mitten in der Geschichte und erleben sie noch einmal. Deshalb wird nicht sofort das Wichtigste verraten, und deshalb hören wir in wörtlicher Rede, als wären...

Manila

Z południowo-wschodniej Azji pochodzi mani­la - lekkie włókno otrzymywane z liści bananow­ca manilskiego.

BIBLIOTEKA NARODOWA (BN), seria wydawn.

BIBLIOTEKA NARODOWA (BN), seria wydawn., powst. 1919w Krakowie, dla udostępnienia czytelnikowi „wzorowych wydańnajcelniejszych utworów literatury pol. i obcej"; podzielonana 2 serie (I - literatura pol., II - literatura powsz.) objąćmała wybitne dzieła piśmiennictwa w opracowaniach filol.,opatrzone...

BIBLIOTEKA PISARZY POLSKICH, seria wydawn

BIBLIOTEKA PISARZY POLSKICH, seria wydawn. dzieł pisarzyXIX w. (zwł. W. Emigracji), wyd. w Lipsku 1860-86 przezfirmę F. A. Brockhaus, zainicjowana i red. przez kierownika jejdziału słow., E.Ł. Kasprowicza (ostatnie 21. wydał we własnejksięgarni). W 81 t. objęła dzieła Mickiewicza (t. 1-6 1862-69 i...

LUDZIE ŻYWI, seria biograficzna

LUDZIE ŻYWI, seria biograficzna wyd. przez PIW od 1961; obejmuje, zgodnie z tytułem nawiązującym do tomu antybrązowniczych szkiców Boya, życiorysy postaci hist., ukazanych gł. na podstawie obficie cytowanych wypowiedzi autobiogr. (listy, wspomnienia) oraz ocen i komentarzy współczesnych. Z pisarzy pol...

POD ZNAKIEM POETÓW, seria wydawnictwa J. Mortkowicza

POD ZNAKIEM POETÓW, seria wydawnictwa J. Mortkowicza, prezentująca twórczość współcz. poetów pol.: powst. 1910, po przerwie wojennej i próbie wznowienia 1920-22 rozwinęła się na wielką skalę 1927-39 (tzw. Seria Nowa). Zawarła w kilkudziesięciu tomikach reprezentatywny wybór wierszy większości...

SYMPOSION, seria wydawn.

SYMPOSION, seria wydawn. ukazująca się 1909-15 we Lwowie nakładem Księgarni Pol. B. Połonieckiego, z inicjatywy O. Ortwina, pod red. L. Staffa. Prezentowała wybory pism wybitnych myślicieli eur. - filozofów, pisarzy, teoretyków sztuki (od starożytności do czasów najnowszych). Każdy tom opatrzony był...

WYBÓR PISARZÓW POLSKICH, seria dzieł klasyków i wybitnych pisarzy współcz.

WYBÓR PISARZÓW POLSKICH, seria dzieł klasyków i wybitnych pisarzy współcz., wyd. przez T. Mostowskiego 1803-05 w jego drukarni, przy współpracy J. Adamczewskiego, J. Lipińskiego i F.K. Dmochowskiego. Z zaplanowanych 20 „oddziałów", po 5 t. każdy, ukazało się 261., obejmujących m. in. utwory J...

Z DZIEJÓW FORM ARTYSTYCZNYCH W LITERATURZE POLSKIEJ, seria wydawnicza

Z DZIEJÓW FORM ARTYSTYCZNYCH W LITERATURZE POLSKIEJ, seria wydawnicza, powst. 1963 z inicjatywy K. Budzyka jako wspólne przedsięwzięcie IBL PAN oraz katedry teorii literatury UW, publikowana we Wrocławiu przez Ossolineum; od 1968 firmowana wyłącznie przez IBL PAN. Ukazują się w niej prace nauk. -...

ZABYTKI PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO, seria dzieł dawnej literatury pol.

ZABYTKI PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO, seria dzieł dawnej literatury pol., wyd. nakładem TN we Lwowie 1907-11 i 1935, przez firmę Gubrynowicz i Syn; objęła w 6 tomach: W. Potockiego Ogród fraszek (t. 1-2 1907) w opraa A. Brucknera, I. Krasickiego Satyry i listy (1908) w oprać. L. Bernackiego, J. T. Trembeckiego...

ZE STAREGO MIASTA. Seria I. Typy z zaułków, tomik poezji A. Oppmana

ZE STAREGO MIASTA. Seria I. Typy z zaułków, tomik poezji A. Oppmana, wyd. w Krakowie 1893 pod pseud. Or-Ot. Na tom składa się dziewięć epickich portretów charakterystycznych warsz. postaci staromiejskich: Szewc Onufer, chwalący sobie żywot i cech „szewiecki", Ksiądz kanonik Kropidło, stylizowany na św...

Optymalizacja długości serii produkcji

Charakterystyka

Zapasy powstające w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych spowodowane są zakupem materiałów i towarów w określonych partiach oraz produkcją wyrobów w określonych seriach. Przedsiębiorstwa w takiej organizacji procesów gospodarczych ponoszą koszty magazynowania oraz uruchamiania...

WIKINGÓW PODBÓJ WYSPY MAŃ 1079.

Wyprawa w 1079 na Skyhill na wyspie Mań na Morzu Irlandzkim była ostatnim wielkim najazdem wikingów. Najazdy na Mań trwały od początku IX w.; wyspa dostała się pod panowanie Normanów z Dublina. Wyprawa na Skyhill spowodowała, że wyspa znalazła się pod norweską władzą. Wikingowie, do­wodzeni przez...

Which famous conception of human being describes a man as being free?

He/she becomes a subject and people steered from outside are objects, whose behaviour is the result of outer manipulation.

Rain Man So Complex, Yet So Simple

One of my favorite movies is “Rain Man.” A person could watch this movie over and over again. It provides insight to the personalities of an autistic man and his brother. Dustin Hoffman superbly plays the role of the autistic man, and Tom Cruise marvelously renders the role of his brother. This movie is exciting, tragically sad, yet heartwarming, and exceedingly humorous. It opens one’s heart to the fact that people today need to care, to show appreciation, and to always be considerate ...