Mega Lo Mania

Czytaj Dalej

Gerontologia: Cechy ciemnej strony starości - Mania

Mania daje o sobie znać po kilku rzutach depresji.

Scenariusz lekcji historii III klasa LO- Wiosna Ludów w Europie

Scenariusz lekcji historii w klasie III LO Temat: Europa w okresie Wiosny Ludów Główne zagadnienia: Uczeń poznaje przebieg wydarzeń Wiosny Ludów we Francji, Niemczech, państwach włoskich, monarchii Habsburgów. Cele lekcji: Po lekcji uczeń powinien umieć :  pracować w grupie  przekazywać innym zdobytą wiedzę  selekcjonować informacje  omówić przebieg Wiosny Ludów w Niemczech  omówić przebieg Wiosny Ludów we Włoszech  omówić przebieg ...

Mania

mania; zespół objawów psychopato-logicznych charakteryzujący się pod­wyższeniem nastroju i napędu.

MANIA

Skutki tego subiektywnie odczuwanego zespołu przeżyć mogą być pozytywne, kiedy służąrozwiązywaniu istotnych problemów (badania naukowe, wynalazki, służbaczłowiekowi) lub negatywne, kiedy wskutek niezaspokojonych dążeń mania uzewnętrznia się pod postacią agresji.