Mega Dance

Czytaj Dalej

DANEK WINCENTY

DANEK WINCENTY, ur. 8 X 1907 w Krzeszowicach podChrzanowem, zm. 17 VIII 1976 w Krakowie, historyk literatury,pedagog. W 1926-30 studiował na UJ, nast. pracował jakonauczyciel gimn.; w czasie okupacji niem. czynny w tajnymnauczaniu. Od 1951 wykładowca W S P w Krakowie (1956-70rektor), 1954 habilitowany, od 1960...

DANEK ADELA

Imię zak. Salomeą, ur. 17 XII 1845 w Złoczowie (Ukraińska SRR), zm. 14IV 1933 we Lwowie, współzałożycielka -> józefitek.

Po nieudanej próbie pobytu w zgrom, felicjanek (1874) włączyła się 1879 jako franciszkańska tercjarka świecka w działalność społeczno-charytatywną ks. Z. -» Gorazdowskiego...

Innowacyjne formy wychowania fizycznego w szkole i poza szkołą: break dance, le parkour, double dutch...

Wyższa Szkoła Suwalsko – Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach Wydział Pedagogiki Szymon Kaczanowski Nr albumu 6047 Innowacyjne formy wychowania fizycznego w szkole i poza szkołą: break dance, le parkour, double dutch… Praca licencjacka przygotowana pod kierunkiem dr Krzysztofa Zuchory Suwałki 2012 Spis ...

DANCE MAKABRE

W średniowieczu alegoryczny taniec śmierci, korowód tancerzy z różnychstanów społecznych prowadzony przez kościotrupa, mający wyrażć równośćwobec śmierci.