BLONDEL DE NESLE

blądęl de nęl) Truwer pikardyjski z XII w.

LITERATURA SŁOWIAŃSKA, Cours de la litterature slave, potocznie Prelekcje paryskie

de Saint-Martina, rozwinął koncepcję sztuki proroczej, tworzonej pod bezpośrednim natchnieniem Bożym. MAKOWIECKA Mickiewicz w College de France, W.

MARRENE WALERIA, z MALLET DE GRANDVILLE MALLETSKICH, 1 v MORZKOWSKA

MARRENE WALERIA, z MALLET DE GRANDVILLE MALLETSKICH, 1 v MORZKOWSKA, ur.

de BOUGAINVILLE Louis Antoine

(wym. bugęWjl), 1729-1811, Francuski hrabia, nieodrodny syn wieku Oświecenia, nim został żeglarzem i pierwszym Francuzem, który opłynął kulę ziemską, był naprzód adwokatem, sekretarzem ambasady, matematykiem, oficerem, obrońcą Quebecu pod rozkazami Montcalma w czasie wojny siedmioletniej w Kanadzie...

Markiz de CARABAS

W popularnej piosence (1816) Berangera Le Marąuis de Carabas, satyrze na arystokratów, którzy wrócili do Francji w czasie restauracji Burbonów (1815), ultrakonserwatywny arystokrata, próżny, o niesłychanych pretensjach, pragnący przywrócić bezmyślną rozrzutność rządów Ludwika XIV.

CASINO DE PARIS

de Clichy ok.

MITZLER DE KOLOF WAWRZYNIEC

MITZLER DE KOLOF WAWRZYNIEC, ur.

de CHAMPLAIN Samuel

(wym. szaplę) 1567-1635, Żeglarz i odkrywca francuski, jeden z pionierów kolonizacji Nowej Francji (Kanady); założyciel miasta Quebec (1608), odkrył i zbadał jeziora Champlain, Huron i Ontario, odbył liczne wyprawy odkrywcze w głąb kraju. Jego walki z Irokezami i przymierze z Huronami uczyniły z...

CHANSONS DE GESTE

, złożony z 24 pieśni o czynach Garina de Monglane, jego syna, Hernauta de Baulande, wnuka - Aymeri de Narbonne, oraz prawnuka - Wilhelma (zob. ) Orańskiego; 3) cykl Doona z Moguncji (Geste de Doon de Mayence), schyłek XII - pocz.

CHRISTINE DE PISAN

Christine de Pisan, Ballada (Seulete suietseuletie yueilestre), 1-7; tł.

COLLEGE DE FRANCE

(wym. kolę:ż do frąs) Słynna uczelnia wyższa w Paryżu, niezależna od Uniwersytetu, o szerokiej autonomii w dziedzinie organizacji badań i przedmiotów nauczania.

Zalążek jej powstał w 1530, kiedy Franciszek I, z namowy swego bibliotekarza Guillaume Bude, powołał królewskich lektorów greki...

de COUBERTIN Pierre

(wym. kubertę), 1863-1937, Pedagog francuski, odnowiciel idei igrzysk olimpijskich i inicjator pierwszych nowożytnych igrzysk w 1896 w Atenach.

de CRILLON Louis Balbis de Berton

(wym. kriją), 1543-1615, Jeden z najsławniejszych francuskich dowódców XVI w., brał udział w wojnach religijnych, przyjaciel i towarzysz broni Henryka IV, nazwany przez niego „najdzielniejszym z dzielnych", bohater spod Ivry (1590).

Po bitwie pod Arques, w 1589, Henryk napisał do Crillona list, którego jedno...

CYRANO DE BERGERAC Savinien

Cyrano de Bergerae poetycki dramat płaszcza i szpady (Paryż 1897; wyst.

DE LONG George Washington

Powróciwszy w roku następnym, Melville odnalazł ciała De Longa i towarzyszy oraz dziennik De Longa, prowadzony do ostatniej chwili. Cieśnina De Longa między Syberią a Wyspą Wrangla.

DE PROFUNDIS

psalmu Wulgaty: De profundis cłamavi 'z głębokości wzywałem'.

DIANA DE POITIERS

Po śmierci króla resztę życia spędziła w swoim wspaniałym zamku w Anet, zbudowanym dla niej na polecenie Henryka przez sławnego architekta Philiberta Delorme'a. Diana w kąpieli obraz Franęois Cloueta, kompozycja mitologiczna z portretem Diany de Poitiers.

OPEĆ BALTAZAR, Balthasar de Cracovia

OPEĆ BALTAZAR, Balthasar de Cracovia, ur.

ENTRECASTEAUX Antoine Raymond Joseph de Bruni

Na odkrytej przez Cooka Nowej Kaledonii kwitło jeszcze ludożerstwo: kapitana Huona de Kermadec, który zmarł „z tęsknoty" na pokładzie swojej „Esperance", trzeba było pochować w nocy, potajemnie.