Mędrzec

Czytaj Dalej

Czy mędrzec stoicki może być wzorcem osobowym dla współczesnego człowieka?

Czy mędrzec stoicki może być wzorcem osobowym dla współczesnego człowieka? Filozofia stoicka powstała w III w. p.n.e. w Atenach. Twórcą i założycielem szkoły stoickiej był Zenon z Kition (ok. 336-264). Do ostatecznej formy doprowadził ją Chryzyp z Aten. Przez kolejne 500 lat kontynuowana była z niezmienionej formie, aż do nastania ery chrześcijańskiej. Szkoła stoicka mieściła się w ateńskiej bramie Malowanej, po grecku „Stoa Poikile” i od niej wzięła swą ...

MĘDRCY

Por. Mądrość; Mądry; Salomon. Drugi Dąniel, ang. A second Daniel!, w komedii Kupiec wenecki, 4, 1, 340, Szekspira, Gracjano określa w ten sposób Porcję jako mądrego sędziego, porównując ją do biblijnego Daniela (zob.), rozstrzygającego sprawę Zuzanny (zob.) i starców. Wiele innych postaci mitu i...

Czy mędrzec stoicki może być wzorem osobowym dla współczesnego człowieka?

Stoicyzm to antyczna szkoła filozoficzna, zapoczątkowana w III wieku p.n.e. w Atenach, przez Zenona z Kition (ok. 336-264). Do ostatecznej formy doprowadził ją Chryzyp z Aten - przez kolejne 500 lat kontynuowana była w niezmienionej formie, aż do nastania ery chrześcijańskiej. Nazwa tej szkoły pochodzi od greckiego słowa "stoa" oznaczającego bramę, gdyż ateńscy stoicy spotykali się i prowadzili dysputy pod jedną z bram wjazdowych do Aten. Przedstawicielami szkoły byli m.in.: ...

Czy mędrzec stoicki może być wzorem osobowym dla współczesnego człowieka?

Pytanie postawione w temacie skłania do poszukiwania odpowiedzi w filozofii takich uczonych, jak Seneka czy Marek Aureliusz. Dlatego, mimo iż twórcą stoicyzmu był Zenon z Kition, w niniejszej pracy skoncentruję się na późniejszych myślicielach stoickich, którzy główny nacisk kładli na etykę i którym bliska była chęć znalezienia i opracowania podstaw moralnych dla współczesnego człowieka1. Niejednokrotnie zastanawiałem się nad tym, w jakim stopniu powinniśmy ...

Czy mędrzec stoicki może być wzorem osobowym dla współczesnego człowieka?

Spróbujmy się zastanowić czy w dzisiejszych czasach można postępować według zasad starożytnego stoicyzmu, i czy nie przeszkadzałoby nam to w normalnym życiu, a także czy pozwoliłoby nam to osiągnąć oczyszczenie duchowe jak to miało miejsce u niektórych wielkich mędrców stoickich. A może dziś nie jest to możliwe? Może cywilizacja wpływa na nas tak, że tamte wartości nie są już aktualne? Zobaczmy.. Najważniejszą zasadą etyczną, bo takimi będę się tutaj ...

PONCJAN, inaczej Historia o siedmiu mędrcach,

PONCJAN, inaczej Historia o siedmiu mędrcach, jeden z najpopularniejszych zbiorów opowiadań w kulturze azjatyckiej i europejskiej. Powstał w V w. zapewne w Indiach, upowszechnił się na Bliskim Wschodzie, najpóźniej w w. XIV dotarł do Europy, a w Polsce zadomowił się w znakomitym przekł. z łac. —>...

Kamień mędrców

W alchemii substancja rzekomo wytwarzana z materia prima w toku żmudnego procesu, która miała przemieniać metale nieszlachetne w szlachetne oraz odmładzać i leczyć. W procesie tym ważną rolę odgrywało rozdzielanie i ponowne łączenie przeciwstawnych zasad, przede wszystkim pierwiastka męskiego i...

ŻYWOT EZOPA FRYGA, mędrca obyczajnego i z przypowieściami jego

ŻYWOT EZOPA FRYGA, mędrca obyczajnego i z przypowieściami jego, biografia legendarnego niewolnika, mędrca i bajkopisarza (VI w. p.n.e.j wraz z wyborem przypisywanych mu bajek, pióra Biernata z Lublina, wyd. w Krakowie 1522 u H. Wietora (wyd. nie dochowało się) i tamże 1578 u S. Szarffenbergera. Ż.E...

Czy mędrzec stoicki może być wzorem do naśladowania dla współczesnego człowieka?

Stoicyzm to nurt filozoficzny zapoczątkowany w III w p.n.e. przez greka Zenona z Kiton. Doktryna stoicka nazywana jest często „Wiedzą życia mądrze szczęśliwego”. Stoicy za najwyższe dobro i szczęście człowieka uznali cnotę. Ich ideałem był mędrzec, żyjący cnotliwie, mądrze ,w zgodzie z własną oraz otaczającą go naturą, co czyniło go człowiekiem wolnym ,o bogatym wnętrzu. Stoicyzm to przede wszystkim nauka o moralności. Kazdy człowiek powinien postępować ...

PROTOKOŁY MĘDRCÓW SYJONU

Spreparowane przez policję carską i opublikowane w 1905 w Rosji rzekome sprawozdanie z zebrań syjonistycznych w Bazylei w 1897, na których miano ułożyć program zniszczenia chrześcijaństwa przez Żydów i masonów w celu zdobycia przez nich panowania nad światem.

Była to adaptacja francuskiego pamfletu...