Mediana

Czytaj Dalej

Jaka jest wzajemna relacja między średnią, medianą a dominantą?

Wartość średniej jest większa niż wartość mediany i wartość mediany jest większa od wartości dominanty tj. Wartość średniej jest mniejsza niż wartość mediany i wartość mediany jest mniejsza od wartości dominanty tj.

O czym informują kwantyle i mediany w próbie?

Dla zmiennej losowej ciągłej mediana dzieli pole pod wykresem na dwie równe części.

Co to jest mediana?

Sposób obliczania mediany zależy od rodzaju szeregu statystycznego, w którym przedstawiono informacje o wartości cechy statystycznej, a także od tego czy liczba jednostek statystycznych jest parzysta czy nieparzysta.

Przykładowe sprawozdanie, Systemi i Procesy Transportowe. Zmienna skokowa i ciągła, średnia, mediana, dominanta.

Politechnika Śląska Wydział Transportu Katowice Rok akademicki 2008/2009 Ćwiczenie laboratoryjne z przedmiotu Systemy i procesy transportowe SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA NR 4-5-6 Temat ćwiczenia: PRZYSTOSOWANIE DANYCH POMIAROWYCH NA POTRZEBY WSTĘPNEJ ANALIZY STRUKTURY ZBIOROWOŚCI PRÓBNEJ Data oddania sprawozdania: …................ Grupa dziekańska Sekcja laboratoryjna: Katowice 2008/2009 Cz. 1 Zmienna skokowa 1. ŚREDNIA ARYTMETYCZNA 1.1 Dane ...