Mediacja

Czytaj Dalej

Mediacje między sprawcą czynu a pokrzywdzonym.Etapy przeprowadzania mediacji.

Podstawowe zasady postępowania mediacyjnego:  dobrowolność - nikt nie ma prawa przymuszać kogokolwiek do mediacji  poufność - mediator jest zobowiązany do przestrzegania poufnego charakteru postępowania  bezstronność - mediator nie popiera żadnej ze stron, pomaga jedynie obu stronom w pełnym uczestniczeniu i osiąganiu korzyści z mediacji  neutralność - mediator nie może narzucać stronom własnych rozwiązań  akceptowalność - ...

Mediacja

Różnice pomiędzy mediacją a innymi sposobami postępowania a) postępowanie polubowne i rozjemcze a mediacja W postępowaniu polubownym i rozjemczym zadaniem rozjemcy i sędziego jest przedstawienie propozycji rozwiązania konfliktu, natomiast w przypadku mediacji pośrednik nie podaje gotowych rozwiązań, lecz inicjuje poszukiwanie ich b) moderacja a mediacja Moderacja różni się od mediacji tym, że jest metodą pracy grupowej, podczas gdy ...

Mediacja

520-521) : Poziom konfliktu (wysoki poziom konfliktu systematycznie obniża możliwość uzyskania porozumienia w mediacjach) Motywacja do uzyskania porozumienia Zaangażowanie w mediacje Zasoby - skromne zasoby mogą ograniczać zakres wzajemnie akceptowalnych rozwiązań.

Mediacje vs Negocjacje- konspekt zajęć

Część teoretyczna Mediacje, negocjacje- omówienie każdej z metod rozwiązywania problemów II. Mediator Masz za zadanie przeprowadzić mediacje pomiędzy X i Y, którzy pozostają w konflikcie.

Mediacja w prawie rodzinnym

  Mediacja: Jest to sposób rozwiązywania konfliktów (sporów), bezstronny mediator katalizuje rozwiązanie konfliktu, występują strony sporu (ofiara i sprawca), proces, który ma doprowadzić do ugody, mediacja jest dobrowolna, jej termin określony jest co do miesiąca, wyznaczony jest również konkretny mediator.