Medaliony

Czytaj Dalej

Problematyka literackiego dokumentu zbrodni hitlerowskiej (Z. Nałkowska „Medaliony”)

Medaliony” to wstrząsające studium ludzkiego strachu, degeneracji i degradacji człowieka. Można też odbierać „Medaliony” jako uniwersalną przestrogę przed jakimkolwiek ludobójstwem, zabijaniem w imię obłąkanych ideologii.

Granice kunsztu literackiego - Medaliony

Wszystkich czytelników Nałkowskiej uderza jednak, jak dalece język Medalionów różni się od wyszukanego, kunsztownego stylu, jakim lubiła posługiwać się pisarka.

Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji.

Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji.

"Faszyzm sięga dusz ludzkich" - na podstawie "Medalionów" Nałkowskiej

Zbiór opowiadań Zofii Nałkowskiej "Medaliony" miał ukazać ogrom zbrodni hitlerowskich i jednocześnie oddać hołd milionom ofiar faszyzmu.

Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji.

Powieścią wprowadzającą czytelnika w wydarzenia wtedy rozgrywane w Polsce są “Medaliony” Nałkowskiej.

"Faszyzm siega dusz ludzkich" - na podstawie "Medalionów" Nalkowskiej

Zbiór opowiadan Zofii Nalkowskiej "Medaliony" mial ukazac ogrom zbrodni hitlerowskich i jednoczesnie oddac hold milionom ofiar faszyzmu.

„Medaliony” Zofii Nałkowskiej dokumentem zbrodni hitlerowskich

Wpływ zbrodni na ludzką psychikę - Nałkowska w Medalionach nie tylko ukazała grozę faszyzmu ale zwróciła uwagę na jego dodatkowe znaczenie.

MEDALIONY, cykl opowiadań Z. Nałkowskiej

MEDALIONY, cykl opowiadań Z.

Medaliony - cykl ośmiu opowiadań Zofii Nałkowskiej

PROFESOR SPANNER - kadzie z ludzkimi głowami, korpusami, głowa młodego chłopca, pokrajani, obdarci,  na  strychu zsypisko czaszek  i  kości, nikt nie  powiedział,  że  robienie mydła z ludzi jest przestępstwem.   "W Niemczech,  można  powiedzieć, ludzie umieją coś zrobić-z niczego" 

DNO-kobieta z...

Medalion

1) w dekoracji arch. i rzemiośle artyst.okrągła lub owalna, ujęta w ramy płaskorzeźba lubmalowidło; motyw charakterystyczny dla dekoracjirenes., manieryst., barok, i klasy cyst.;

2) ozdoba okrągłalub owalna, w kształcie płaskiego pudełeczka, wykonanaz metalu, zdobiona kamieniami i emalią itp.,noszona...