Konsekracyjne medale i monety

Częściej niż medale bitomonety konsekracyjne z tymi samymi napisami i wyobrażeniami;niekiedy umieszczano na nich takżewyobrażenie: feniksa, stosu ofiarnego, ołtarza, rydwanuzaprzężonego w cztery konie (monety cesarza)lub w dwa muły (moneta cesarzowej).

MEDAL WETERANÓW

Niewątpliwym rekordzistą był niejaki Jean Thurel, który za 72 lata służby otrzymał ten medal trzykrotnie i dodatkowo Legię Honorową. W czasie Rewolucji medal istniał nadal.

MEDAL ZŁOTY MARYNARKI BRYTYJSKIEJ (Navy Gold Medal)

(duży medal) i kapitanowie - dow.

MEDAL ZŁOTY I KRZYŻ ARMII (Army Gold Medal and Cross)

Duży medal był przeznaczony dla gen.

Medal

we Włoszech;szczególny rozkwit sztuki medalierskiej przypadł naXV-XVI w. ; sztuka medalierska była szczególnie popularnaw okresie klasycyzmu (Londyn, Berlin, Paryż);od poł. medalierstwa.

MEDAL WATERLOO 1815 (Waterloo Medal)

Pamiątkowe odznaczenie ang., przyznawane 1816-1817 na wniosek Wellingtona wszystkim, którzy walczyli po stronie sprzymierzonych pod Waterloo, Ligny i Quatre-Bras. Na awersie znajduje się popiersie regenta Jerzego i słowa: „Geor-ge P. Regent”. Na rewersie natomiast bogini Zwycięstwa i napis: „Waterloo”. Na...

MEDAL ZA SŁUŻBĘ MORSKĄ (Naval General Service Medal)

Odznaczenie ang., przyznawane za udział w wojnach 1793-1840. Ustanowiony dopiero w 1847 przez królową Wiktorię, nadawany wszystkim żyjącym wówczas marynarzom, uczestnikom bitew morskich okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej i Pierwszego Cesarstwa. Otrzymali go marynarze spod Trafalgaru, m.in. Jane...

MEDAL ZA SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ (Military General Service Medal)

Odznaczenie ang. przyznawane za udział w wojnach 1793-1814. Ustanowione dopiero w 1847 przez królową Wiktorię. Otrzymali je żyjący wówczas uczestnicy 29 bitew okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej i Pierwszego Cesarstwa.

Każdy medal ma dwie strony

Środki przekazu ukazują często obraz danej sytuacji rynkowej w sposób dwoisty: z jednej strony kreśli się wspaniałe perspektywy, z drugiej przedstawia widmo grożącej katastrofy. Media uważają na ogół rynek za nieprzewidywalny i starają się w związku z tym przybierać ton neutralny. Jeśli daną...

MEDAL GANDAWY (Medaille de Gand)

Ustanowiony 17 V 1815 przez Ludwika XVIII dla studentów paryskiej Szkoły Prawa i Szkoły Medycyny, którzy towarzyszyli mu w ucieczce przed Napoleonem do Gandawy. Na rewersie widniało słowo „Fidelite” („Wierność”).

MEDAL HONOROWY OLDENBURSKI

Ustanowiony 30 IV 1815 z inicjatywy Bluchera, przyznawany za zasługi w walce z Napoleonem 1813-1814. Na awersie widniała litera P (od imienia regenta ks. Piotra Fryderyka Ludwika) z koroną. Noszony był na ciemnoniebieskiej wstążce z czerwonymi pasami.

MEDAL HONOROWY WIRTEMBERSKI ZA KAMPANIĘ 1814

Ustanowiony przez Fryderyka I w II1814, przyznawany ofic. (złoty) i żoł. (srebrny) za odznaczenie się w wojnie z Francją. Istnieje kilka jego wersji, z datami 2911814 (bitwa pod Brienne), 25 III 1814 (La Fere-Champenoi-se) i 30 III 1814 (Paryż).

MEDAL SZWAJCARSKI 10 SIERPNIA 1792

Ustanowiony 7 VIII 1817 i przyznawany żyjącym jeszcze byłym żoł. gwardii szwąjc., którzy 10 VIII 1792 bronili pałacu Tuileries. Na awersie napis „Treue und Ehre”. Noszony na białej wstążce z czerwonym krzyżem.

MEDAL ŚWIĘTEJ HELENY (Medaille de Sainte-Helene)

Odnaczenie franc., ustanowione w 1857 przez Napoleona III, przyznawane wszystkim żoł. i ofic. armii franc. i armii wspierających ją w latach 1792-1815.

Na awersie profil Napoleona I w wieńcu laurowym, na rewersie napis: „Cam-pagnes de 1792-1815. A ses compagnons de gloire, sa demiere pensee...

MEDAL WOJENNY MIAST HANZEATYCKICH

Przyznawany za kampanię 1813 przeciwko Napoleonowi. Otrzymywali go żoł. i ofic. trzech hanzeatyckich miast: Bremy, Hamburga i Lubeki, których herby widniały na awersie. Była tam też dewiza: „Gott war mit uns” („Bóg był z nami”).

MEDAL „ZA ZDOBYCIE PARYŻA” („Za wziatje Pariża”)

Odznaczenie ros. ustanowione 19 III 1826 dla uczestników kampanii 1814. Noszone na wstążce będącej połączeniem wstęgi orderowej Sw. Andrzeja i Sw. Jerzego. Przyznawane żoł. i ofic.