Męczeństwo

Czytaj Dalej

Męczeństwo Perpetuy i Felicyty

Męczeństwo Perpetuy i Felicyty miało miejsce w Kartaginie w Północnej Afryce w 203 roku, wraz z innymi katechumenami: Rewokatą, Saturniniem oraz Sekundulisem. Wibia – tak miała na imię Perpetua – wywodziła się z znakomitego rodu, była starannie wychowana, była wydana za mąż, w czasie więzienia karmiła piersią swojego małego synka. Miała ona dwóch braci, z których jeden, tak jak i ona był katechumenem. Lat miała około 22. Felicyta była jej niewolnicą, która w ...

Katyń jako symbol męczeństwa Polaków na Wschodzie

Katyń - to nazwa, która jest jakby streszczeniem miejsca zbrodni dokonanej na niewinnych ludziach przez bezwzględnych katów. To symbol męczeństwa Polaków. Męczeństwa godnego najwyższej czci i pełnego szacunku. Tam, w lesie katyńskim, bez żadnego konkretnego powodu, bez możliwości pożegnania się z...

HYMNUM CANENTES MARTYRŮM, Sławmy hymnami męczeństwo

Hymn w godzinie czytań na święto Świętych Młodzianków(28 XII), przypisywany Będzie Czcigodnemu (zm.735). 1971 wprowadzony do LH (I 975; LG I 1015-1016; teksttakże w PL 94,623; AH L 102; HIBR 228).

Sławi męczeństwodzieci, które zginęły w Betlejem z rozkazu Heroda; ziemia straciłaje ze łzami, ale z...

Ks. Henryk Kaczorowski - ŻYCIE I MĘCZEŃSTWO

Ks. Henryk Kaczorowski

(1888-1942)

Sługa Boży ks. Henryk Kaczorowski (1888-1942)

Henryk Kaczorowski urodził się 10 lipca 1888 r., w Bierzwiennej pow. Koło, jako najstarszy syn Andrzeja i Julii z Wapińskich. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Kłodawie rozpoczął naukę w gimnazjum w Kaliszu. Bojkot...