Męczennik

Czytaj Dalej

Kult męczenników

Zapoczątkowany już w połowie II wieku, jest emanacją powszechnie stosowanego kultu zmarłych. Jego teologiczną podstawę stanowiła pierwotna nauka Kościoła o Chrystusie Pośredniku oraz o wspólnociechrześcijan i potrzebie wzajemnego się wspierania. Męczennik, dla zasług uzyskanych ofiarą z życia,staje...

KULT MĘCZENNIKÓW

Wielkanoc i Pięćdziesiątnica, Boże Narodzenie i Epifania są to święta uzupełniające się parami. Pod koniec IV wieku stanowią one w całym chrześcijaństwie punkty wytyczne roku liturgicznego. W dzielących je okresach mieszczą się inne święta. Często mają one charakter lokalny i sens ich jest...

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. PIOTRA MĘCZENNIKA

Św. Piotr z Werony jest najmłodszy ze wszystkich bohaterów Złotej legendy, poniósł śmierć męczeńską [z ręki mordercy należącego do sekty manichejskiej] w r. 1252. Byt on, podobnie jak Jakub de Voragine, dominikaninem, należał do prowincji lombardzkiej swego zakonu, a przed śmiercią zajmował...

Męczennik

Człowiek, który z powodu swojej wiary i z miłości do Chrystusa poddaje się cierpieniom i śmierci (LG 50, PG 14). W Ewangelii św. Jana odpowiadający temu wyrazowi termin grecki martyr (gr. “świadek”) oznacza świadectwo dane przez Ojca niebieskiego na korzyść Syna (J 5, 37) oraz świadectwo dane przez...

Św. Justyn Męczennik

Pierwszym wybitnym filozofem, a zarazem apologetą jest św. Justyn Męczennik.Urodził się w pierwszym ćwierćwieczu II w. w dawnym Sichem w Samarii(Flaria Neapolis, czyli dzisiejszym Nablus, między górami Efrol i Garizim, niedalekostudni, gdzie rozmawiał Jezus z Samarytanką) w rodzinie kolonistówgreckich...

Przedstaw sylwetki męczenników, buntowników, proroków i kanalii – bohaterów III cz. „Dziadów”.

 

III cz. „Dziadów” to utwór wielowarstwowy i złożony. Dotyczy rozważań o narodzie i człowieku. Prawda o nich jest wielowymiarowa. Bohaterowie utworu są różnorodni, od męczenników po kanalie, szlachetni i dobrzy, zdrajcy i oprawcy. Jednym z ważniejszych jest Konrad, ponury, milczący zazwyczaj więzień...

CZTERDZIESTU MĘCZENNIKÓW

Święci, zm. prawdopodobnie w Sebaste (obecnie Sivas, Turcja).

1. Podczas prześladowania chrześcijan przez ces. Licyniusza jako żołnierze XII legionu rzym. Fulminata ponieśli 320 śmierć przez zamarznięcie; imiona swe umieścili w testamencie, który uważany jest za autentyczny; opublikowali go G.H...

DZIESIĘĆ TYSIĘCY MĘCZENNIKÓW

Żołnierze chrześcijańscy z armii ces. Hadriana (117-138), stacjonujący w Armenii pod dowództwem -» Akacjusza; wg legendy straceni przez ukrzyżowanie na górze Ararat za wyznanie chrzęść, wiary; podstawę legendy stanowią informacje Anastazego Bibliotekarza.

Czczeni w Kościele wsch., a na Zachodzie od...

Justyn Męczennik

ok. 100-ok. 165 roku, najsłynniejszy z apologetów greckich. Pierwszą Apolo-gię napisał ok. 155 roku, daty powstania drugiej nie udało się ustalić. Dialog z Żydem Trytonem, który odbywa się zapewne w trakcie drugiej wojny żydowskiej (132-135 r.), jest późniejszy od pierwszej Apologii. Euzebiusz znał...