Mechanika kwantowa

Mechanika kwantowa

Czytaj Dalej

Mechanika Relatywistyczna

Mechanika Relatywistyczna jest to rozszerzenie mechaniki klasycznej na duże prędkości.

Teoria fizyki kwantowej

Stwierdzono także różne stany kwantowe kwarków oraz możliwość przechodzenia kwarków z jednych stanów kwantowych w drugie, wskutek czego liczba elementarnych obiektów z których zbudowana jest materia wzrosłą do 18 i należy się liczyć z odkryciem dalszych ich odmian w przyszłości.

Mechanika chrząstki żebrowej

Ruchy dwóch żeber poprzecznie złączonych mostkiem w stosunku do dwóch różnie skierowanych osi możliwe są tylko wtedy, kiedy taki pierścień żebrowy nie jest sztywny, lecz zawiera ruchome ogniwa, jakimi są chrząstki żebrowe. Rówmocześnie z ruchami żeber kostnych odbywają się więc zmiany...

Mechanika stawu skroniowo-żuchwowego

Ruchy stawu skroń iowo-żuchwowego są zależne od budowy stawu, od współpracy mięśni i od obu szeregów zębów. Ruchy w stawach prawym i lewym, odbywają się zawsze równocześnie, przy czym cztery komory obu stawów tworzą jeden zamknięty łańcuch stawowy. Człowiek, jako wszystkożerny, ma wielostronną...

Mechanika stawu mostkowo-obojczykowego

Ruchy w stawie mostkowo-obojczykowym. praktycznie biorąc, są podobne do ruchów stawu kulistego. Wyrostek barkowy opisuje ruch kolisty na powierzchni stożka, którego wierzchołek leży przy mostku, zaś średnica podstawy wynosi 10—12 cm. W ruchach tych. oprócz ruchów do przodu i do tyłu, ku dołowi i ku...

Mechanika stawu łokciowego

Oś stawu łokciowego (ramienno-łokciowego i ramienno--promieniowego) przechodzi przez środek bloczka i główki kości ramiennej. biegnie więc poniżej obu nadkłykci. W stawach tych odbywają się ruchy zgięcia i prostowania, w których udział biorą wspólnie obie kości przedramienia; więzadło...

Mechanika stawu biodrowego

Położenie prawidłowe i położenie pośrednie stawu. Dla stawu biodrowego prawidłowa, pionowa postawa ciała stanowi położenie krańcowe. W położeniu pośrednim natomiast, w którym wszystkie włókna torebki stawowej są odprężone, udo znajduje się w położeniu miernego zgięcia, odwiedzenia i obrotu...

Mechanika stawu kolanowego

Staw kolanowy jest odmianą stawu zawiasowego („staw zawiasowy zmodyfikowany ) Jego położeniem prawidłowym jest pozycja wyprostowana; wówczas części tylne torebki są napięte Najmniej napięta jest ona w pozycji pośredniej, przy kolanie zgiętym o 25c, kiedy to wszystkie części torebki stawowej są...

Mechanika stawów skokowych

W pionowej postawie ciała długa oś stopy, w położeniu prawidłowym, jest ustawiona prostopadle zarówno do poprzecznej osi bloczka kości skokowej, jak również do linii ciężkości kończyny dolnej. To prawidłowe położenie stopy jest równocześnie położeniem wyjściowym dla ruchów w stawach...

Mechanika stawów międzystępowych i stępowo-śródstopnych

Z punktu widzenia czynnościowego kości stępu i śródstopia można podzielić na dwie części, przednią i tylną; część tylna, jak opisaliśmy wyżej, jest bardzo ruchoma, kości części przednie] natomiast łączą się z sobą stawami płaskimi. Część przednia składa się z kości śródstopia...

Mechanika stawów palców stopy

Mechanika stawów śródstopno-paliezkowych i stawów międzypaliczkowych jest na ogół taka sama jak w jednoimiennych stawach ręki W stawach śródstopno-paliczko-wych jednak, w przeciwieństwie do stawów środręczno-pa liczkowych, ruchy zgięcia grzbietowego są wydatniejsze (ok.

Mechanika mięśni

Nie wszystkie mięśnie działają wyłącznie na jeden staw. Mięsień może mijać jeden staw i przebiegać nad kilku stawami, tak że odróżniamy mięśnie jednostawowe, dwustawowe i wielosta-wowe. Pierwsze leżą w głębi, ostatnie bardziej powierzchownie. Mięśnie wielostawowe mogą działać w ten sam...

Mechanika oddychania

Istota oddychania polega na usuwaniu z płuc części powietrza zużytego i zastępowaniu go przez powietrze świeże. Podczas spokojnego oddychania ilość ta wynosi przeciętnie pół litra na jeden oddech, a liczba oddechów 16—20 na minutę. Przy większym wysiłku cielesnym lub wpływach psychicznych...

Mechanika stawu pierścienno-nalewkowego

Staw pierścienno-nalewkowy pod względem swej budowy zbliżony jest do typu stawu eliptycznego; wskutek położenia powierzchni stawowych «kompromisowa» oś ruchu przebiega skośnie od strony przyśrodkowej, z góry i od tyłu ku stronie bocznej, ku dołowi i do przodu. Dokoła tej osi odbywają się i)...

Mechanika stawu pierścienno-tarczowego

Z powód u sprężystej budowy stawu ruchy są różnorodne. Główne ruchy odbywają się około wspólnej osi czołowej przechodzącej przez powierzchnie stawowe prawej i lewej strony. Jeżeli chrząstka pierścieniowata jest ustalona, wtedy i) chrząstka tarczowata zgina się do przodu lub do tyłu. Zwykle...

Mechanika krążenia

  Wielkość światła naczynia nie zmniejsza się równomiernie z ich rozgałęzieniem; przy podziale na dwa naczynia światło obu naczyń pochodnych razem wziętych jest z reguły większe od światła naczynia macierzystego. Łożysko tętnicze zwiększa się więc w kierunku obwodowym i tym samym wzrasta...

Czym jest fizyka kwantowa?

Następnym krokiem w drodze rozwoju fizyki kwantowej była ogłoszona w 1926 roku teoria fran­cuskiego matematyka Louisa de Broglie'a (1892-1987), Nagroda Nobla w 1929). mechanikę falową bądź też kwantową.

Mechanika krążenia żyły szyjnej wewnętrznej

W całym swym przebiegu ż. szyjna wewnętrzna należy do obszaru krążenia żylnego. w którym panuje podciśnienie. Jej stan wypełnienia krwią zależny jest w pierwszym rzędzie od działalności oddechowej: w chwili wdechu zmniejsza się, w chwili wydechu zwiększa. Przy utrudnionym oddychaniu żyła może...

Mechanika krążenia żyły podobojczykowej

Szczególne znaczenie dla mechaniki krążenia, jak również dla kliniki zranień ż.