Mecenat

Czytaj Dalej

SPONSORING JAKO NARZĘDZIE PUBLIC RELATIONS - SPONSORING A MECENAT

SPONSORING - interes firmy - wzajemne świadczenia - fakt świadczenia i sponsor znany opinii publicznej - działalność sponsorska ma charakter długofalowy izorganizowany - sponsoring ma spełnić wyznaczone cele, dąży się więcdo pomiaru skuteczności podjętych działań MECENAT - brak wzajemnego świadczenia - dyskrecja, wspierający pozostaje nieznany lub niepodkreśla się jego udziału - nie prowadzi działań w sposób zorganizowany isystematyczny - nie ...

Życie umysłowe i kulturalne w Polsce epoki oświecenia (teatr, czasopisma, szkolnictwo, malarstwo, mecenat króla)

Całe życie umysłowe i kulturalne Polski rozwijało się pod mecenatem (opieką) ostatniego naszego króla - Stanisława Augusta Poniatowskiego.