Meandry

Czytaj Dalej

MEANDRY, zbiór krótkich wierszy F. Faleńskiego

MEANDRY, zbiór krótkich wierszy o charakterze epigramatów lub fraszek F. Od 1896 do 1909 Faleński wpisywał meandry do Wspomnień z mojego życia.

Co to są meandry?

meandry. Pochodzi od, wijącej się w taki właśnie sposób, rzeki Meander w Troi (obecnie Buyuk Menderes w Turcji).

MEANDRY, cykl 195 krótkich wierszy satyr. A. Nowaczyńskiego

MEANDRY, cykl 195 krótkich wierszy satyr.

MEANDER

Mano wężyk, droga cygańska, motyw sztuki starogr., ornament ciągły w kształcie linii (a. kombinacji linii) załamującej się rytmicznie pod kątem prostym; zakole, zakręt koryta wijącej się leniwie rzeki; z łac. Maeander od gr. Maiandros 'rzeka w Azji Mniejszej (dziś Menderes) o bardzo krętym biegu'.

Meander, a la grecaue

Ornament pasowy z linii lub listwy załamującej się rytmicznie pod kątem prostym; na tym schemacie powstał szereg wariantów m., np. z dwóch równoległych linii czasem zachodzących na siebie i przenikających się wzajemnie odcinków, załamanych pod kątem prostym,

(od gr. n. rz. Maiandros w Karii (Azja Mn.)...

Meander (zakole rzeki)

Wygięty pętlowato odcinek koryta rzeki lub doliny rzecznej zawarty między dwoma zakrętami o tym samym kierunku, tworzący się najczęściej wskutek → erozji.