WARMIA i Mazury a literatura polska

Baczewskiego (Wspomnienia Warmiaka 1961), Sukertowej-Biedrawiny (Dawno a niedawno 1965), Zieniary-Malewskiej (Śladami twardej drogi 1966), Małłka (Z Mazur do Verdun 1967, Interludium mazurskie 1968, Z Mazur do podziemia 1970, Polskie są Mazury 1972), K.

MAZURY i literatura polska

Ruch regionalny rozwijał się nadal na Działdowszczyźnie, która dla Mazurów zza kordonu granicznego stała się Piemontem Mazurskim, z powodu przymusowej emigracji działaczy i pisarzy mazur, rolę ośrodków regionalnych zaczęły pełnić m.

MAZUR

Rozśmiał się, by Mazur na Żemłę na widok pszennej bułki, niespotykanej dawniej na ubogim Mazowszu, gdzie siało się przeważnie żyto, proso i grykę. Mazur, mazurek, ogólna nazwa pewnej liczby polskich trójmiarowych tańców ludowych i art.

Marian Mazur

W Australii powstała pracownia analiz charakteru "Mazur Centre for Psychocybernetical Counselling". Praca i działalność naukowa oraz pełnione funkcje W okresie powojennym Marian Mazur pracował w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, wykładał na Politechnice Warszawskiej, był pracownikiem PAN, w latach 1974-1975 wykładał także cybernetykę na paryskiej Sorbonie.

MAZUR

2 razy w tygodniu, w Szczytnie 1906-20 (z przerwą 1914-18), związane z Mazur. Mazurów, występując zdecydowanie przeciw germanizacji, podkreślając łączność regionu z kulturą pol. Mazur.

Zagospodarowanie turystyczne Mazur

Stawiając na szali piękno widoków mazurskich i jakość dróg, pierwsze z nich nadal ma ogromną przewagę i mam nadzieję że w niedalekiej przyszłości nie będziemy musieli wybierać pomiędzy nimi przy podejmowaniu decyzji o wyborze miejsca spędzenia urlopu.

PLEBISCYT NA WARMII I MAZURACH

Ofiarą terroru bojówek pruskich stał się między innymi Bogumił Linka- działacz mazurski na rzecz polskości.

Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu

Agitację za przyłączeniem Mazur do Polski prowadził też Mazurski Związek Ludowy. Do dezorganizacji Mazurów przyczyniło się też to, że musieli oni wybierać między kartami z napisem: „Polska -Polen” i „Prusy Wschodnie-Ostpreussen” chociaż ta druga powinna mieć napis „Niemcy -Deutschland”.

WARMIA I MAZURY, miesięcznik społ.-kult.

WARMIA I MAZURY, miesięcznik społ. -mazur. Miesięcznik został odznaczony honorową odznaką „Zasłużonym dla Warmii i Mazur" (1975).

Warmia i Mazury - Informacje ogólne

W regionie warmińsko-mazurskim znalazło się całe olsztyńskie, ponad połowa suwalskiego, elbląskiego i pojedyńcze gminy toruńskiego, ciechanowskiego, i ostrołęckiego. Region Warmii i Mazur obejmuje obszary o wybitnych walorach przyrodniczych i turystycznych.

MAZUR KAJDANIARSKI, wiersz L. Waryńskiego

MAZUR KAJDANIARSKI, wiersz L. Gosławskiego Mazur podolski i Mazur na cześć.

DO MAZURA STAŃ WESOŁO...

Początek słynnego Mazura kajdaniarskiego (1885), pieśni więziennej Ludwika Waryńskiego, 1856-89 - twórcy i przywódcy I Proletariatu - przepojonej żarliwym optymizmem, napisanej w X Pawilonie warszawskiej Cytadeli. Do mazura stań wesoło, Buntownicza wiaro!

JESZCZE JEDEN MAZUR DZISIAJ

Ostatni mazur, napisanej przez Ludwika Lubińskiego. Jeszcze jeden mazur dzisiaj, Choć poranek świta.

SŁOWO NA WARMII I MAZURACH, niedzielny dodatek regionalny do „Słowa Powszechnego''

SŁOWO NA WARMII I MAZURACH, niedzielny dodatek regionalny do „Słowa Powszechnego'', dziennika wyd. Pietrzaka, 1977 - Złotą Odznaką „Zasłużonym dla Warmii i Mazur".

Recenzja z Mazury Hip Hop Festiwal

Recenzja „ Mazury Hip Hop Festiwal 2010” W dniach 6- 7 sierpnia w Giżycku odbył się najstarszy w Polsce festiwal hip hopowy. Giżycko jest niepowtarzalnie piękne, położone w sercu mazurskich jezior.

Teoria M. Mazura

- Zdaniem Mazura, należy: ,,w każdej instytucji dokonać opisów charakterologicznych każdego stanowiska pracy, czyli opisać w kategoriach odpowiadających mu predyspozycji osobowości.

HEJ, Z GÓRY JADĄ MAZURY

Hej, z góry jadą Mazury, jedzie, jedzie Mazureczek, wiezie, wiezie mi wianeczek rozmarynowy, rozmarynowy.

SATYRA NA MAZURÓW, Pieśń saficka zawierająca Opis i opowieść o naturze Mazowszan

SATYRA NA MAZURÓW, Pieśń saficka zawierająca Opis i opowieść o naturze Mazowszan, bezim. Mazurzy, mieszkańcy krainy „piasków i lasków", z przedsiębiorczością powodowaną warunkami ekon.