Mazowsze

Mazowsze

Czytaj Dalej

Mazowsze - Zarys historyczny

Na Mazowszu wykształciła się bardzo liczna klasa ubogiej szlachty oraz klasa kmieci, dziedzicznych właścicieli nadanej ziemi. W przeciwieństwie do pozostałych części Korony, zwłaszcza ziem ruskich, na Mazowszu nie było wielkich latyfundiów magnackich.

Mazowsze - Rolnictwo

W produkcji drobiu Mazowsze przekracza średnią krajową o około 13 proc. Na Mazowsze przypada 28,55 proc. Mocno zróżnicowane będzie rolnictwo Mazowsza także pod względem obsady zwierząt; np.

Mazowsze - Turystyka

Ważnymi ośrodkami tradycyjnej kultury i sztuki ludowej są na Mazowszu wsie kurpiowskie z Kadzidłem na czele. Dla miłośników natury największą atrakcją Mazowsza jest Kampinoski Park Narodowy (największy w kraju) z zespołem wydm i ostoją łosi, którym czasami zdarzało się zawędrować na ulice Warszawy.

Wcielenie Mazowsza do Polski

„Całe Mazowsze ma 45 tysięcy domów szlacheckich, z których gdyby każdy przynajmniej jednego męża z koniem i orężem przyzwoicie uzbrojonego wystawił, ileż by stąd wojska na obronę ojczyzny powstało!

MAZOWSZE

Mazowsze" państwowy zespół pieśni i tańca w Karolinie k.

Etapy rozwoju sieci osadniczej Mazowsza

Warunki środowiska naturalnego nie sprzyjały zbytnio procesom osadniczym, których głównym motorem było rolnictwo. Przyczyniała się do tego także słaba dostępność terenów leśnych i bagiennych. Od XIII do XVI wieku 108 miejscowości uzyskało prawa miejskie. Szczególnego znaczenia nabrała Warszawa, w...

Mazowsze - Przemysł

Region mazowiecki ma charakter przemysłowo - rolniczy, bardzo dynamicznie rozwijającą się gospodarkę i najwyższy w kraju potencjał produkcyjny. Swoją pozycję zawdzięcza głównie Warszawie i gminom podwarszawskim. Występują ogromne kontrasty w rozwoju poszczególnych obszarów oraz w poziomie życia ich...

CZARNOWO, w. na Mazowszu, na lewym brzegu Wkry, w pobliżu jej ujścia do Narwi

Gdzie w nocy z 23 na 24 XII 1806 korpus Davouta (przede wszystkim dyw. Moranda) walczył z ros. korpusem gen. Ostermana-Tołstoja. Była to jedna z nielicznych bitew nocnych epoki napoleońskiej. Francuzi opanowali najpierw wyspę na Wkrze, a następnie, po przygotowaniu artyleryjskim, przedostali się z...

ŁOMŻA, m. na płn.- wsch. Mazowszu, od III rozbioru w granicach Prus

Na mocy traktatu z Tylży włączone do Ks. Warszawskiego, stało się od 1807 siedzibą władz dep. łomżyńskiego.

1809 organizowano tu 14 pp. i 7 p. uł. 9 XII 1812 na stacji pocztowej w Ł. zatrzymał się krótko Napoleon, wracający spod Moskwy do Paryża. W ślad za nim dotarły resztki 5 korpusu poi...

NASIELSK, m. w Polsce na płn. Mazowszu

Gdzie 24 XII 1806 doszło do zaciętego boju między 3 korpusem Davouta i kaw. Murata a ros. korpusem gen. Ostermana-Tołstoja.

Po bitwie pod Czarnowem Napoleon był przekonany, że Rosjanie wycofują się na płn. zach., by utrzymać łączność z Prusakami. Dlatego skierował na N. część swych wojsk...