Mayflower

Mayflower

Czytaj Dalej

„MAYFLOWER"

(wym. męjflauer) Ang., 'kwiecie majowe', trójmasztowy galeon ładowności 180 t., na którym 102 „pielgrzymów" (zob. Pielgrzym) Wyruszyło z Plymouth w Anglii i przybyło po 63-dniowej podróży do Massachusetts w listopadzie 1620. Przed wylądowaniem zawarli oni słynny Mayflpwer Compact, tj. układ o tymczasowym...