Streszczenie artykułu „Gorsze matki” T.Butkiewicza i I.Ryciaka

W jedenastym numerze „Newsweek a” z 2002 roku, Tomasz Butkiewicz i Igor Ryciak - w artykule pod tytułem „Gorsze matki”- zwracają uwagę na problem dzieciobójstwa, których w roku 2001 odnotowano dwadzieścia sześć. Andżelice, własne dziecko, pomogła udusić jej matka.

Matka Boża Szkaplerzna

Matka Boża Szkaplerzna (Matka Boża z Góry Karmel).

Matki Bożej Śnieżnej

Matki Bożej Śnieżnej. Początkowo było to święto w bazylice Santa Maria Maggiore - Matki Bożej Większejw Rzymie.

Matki Bożej Różańcowej

Matki Bożej Różańcowej. Pius V ogłosił święto Matki BoskiejZwycięskiej po zwycięstwie floty chrześcijańskiej nad turecką pod Lepanto 7 października 1571 (współcześniprzypisywali pokonanie Turków Maryi).

Ochrona matki i opieka nad ciężarną

Ponadto młodociane i niezamężne ciężarne mogą korzystać z poradni; poradnie dla ciężarnych i matek są bezpłatne. Matki karmiące na wniosek lekarza są zwalniane z pracy i otrzymują na dożywienie pewną sumę pieniędzy w okresie 26 tygodni.

POEZJA KOŚCIELNA - „LAMENT ŚWIĘTOKRZYSKI” („ŻALE MATKI BOSKIEJ POD KRZYŻEM”)

skargi, żalu Matki Boskiej płaczącej pod krzyżem Chrystusa.

LAMENT UTRAPIONEJ MATKI, KORONY POLSKIEJ

LAMENT UTRAPIONEJ MATKI, KORONY POLSKIEJ, już już konającej, na syny wyrodne, złośliwe i nie dbające na Rodzicielkę swoją, religijno-patriotyczny traktat Sz.

RZEPICHA, matka królów, powieść F.S. Jezierskiego

RZEPICHA, matka królów, żona Piasta, między narodami sarmackimi słowiańskiego monarchy tej części ziemi, która się nazywa Polska, powieść F.

BOLESNA MATKA BOŻA

Tytuł kultowy nadawanyMatce Bożej w celu podkreślenia jej -» cierpień duchowychi fiz.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

Mające na celu kult M.B.Cz. powstały na Jasnej Górze i w niektórych miastach Polski.

1. Bractwo M.B.Cz. i Znalezienia Krzyża Świętego, zw. też Bractwem MB Jasnogórskiej, powstało 1717; zatwierdzone i obdarzone odpustami 1718 przez pap. Klemensa XI bullą Cum sicut accepimus, zostało intronizowane przez bpa...

FATIMSKA MATKA BOŻA

Tytuł kultyczny -» MatkiBożej wywodzący się z objawień 1917 w —» Fatimie, w następstwiektórych powstało tam świat, centrum jej kultui nar.

FATIMSKA MATKA BOŻA - OBJAWIENIA

w Rzymie, Tygodnik Powszechny 38(1984) nr 15; Jan Pawel II, Akt oddania Matce Najświętszej, Tygodnik Powszechny 38(1984) nr 13; L'Osservatore Romano 5(1984) nr 1-2.

FATIMSKA MATKA BOŻA - KULT

Marszalek, Tarnów - Matka Boża Fatimska, w: Sanktuaria diecezji tarnowskiej, Tw 1983.

FATIMSKA MATKA BOŻA - INSTYTUCJE

Matka Boża do kapłanów swoich najmilszych synów, Mi i980); J.

Matka Boża Gromniczna

Matka Boża Gromniczna.

Matki Boskiej Bolesnej

Matki Boskiej Bolesnej.

Przygotowanie matki lub rodziców do opieki nad dzieckiem w domu

Należy zachęcać matki do karmienia naturalnego wg potrzeb; przemawia za tym szybkie wyrównywanie niedoboru długości ciała i obwodu głowy.

BOLESNA MATKA BOŻA - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Kult M.B.B, propagują licznewspólnoty zak. o charakterze charytatywno-wychowawczym,zakładane pod tym wezwaniem; większość ich powstała w XIXw.; pierwszym zakonem szerzącym ten kult są słudzy NMP(-» serwici).

1. Męskie

° Bracia MB od Siedmiu Boleści(Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten)...